Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Terugblik: De Toegankelijke Stad

16 februari 2022 Blog

De Toegankelijke Stad

De stad is voor iedereen. Maar wordt de stad ook voor iedereen ontworpen? Young NVTL en Jong BNSP waren aanwezig bij het INC. Festival in juni 2021. Een bijzonder initiatief waarin de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de beleving hiervan door mensen met een beperking werd uitgelicht. In de aftertalks werd ons vakgebied ook kritisch belicht. Wat krijgen jonge ontwerpers eigenlijk mee op hun studie over de toegankelijkheid van de openbare ruimte? Naar onze mening te weinig. Als we de stad voor iedereen willen ontwerpen begint dit met erkenning en begrip van de verschillende gebruikers, waaronder mensen met een beperking.

De Week van de Toegankelijkheid was voor ons het uitgelezen moment om een bijdrage te leveren aan de bewustwording omtrent dit thema. Tijdens onze workshop De Toegankelijke Stad op 8 oktober zijn jonge ontwerpers met ervaringsdeskundigen in contact gebracht. Onder leiding van het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch heeft de groep de binnenstad van Den Bosch bekeken vanuit een ander perspectief.

Wat onwennig geblindeerd met een taststok of in een rolstoel bewogen de deelnemers over de natuurstenen kasseien van de Parade, door de drukke Kerkstraat, over de Markt en langs de drukke kruising bij de Kasterenbrug. Naast de ervaring stond de middag in teken van verhalen, de ervaringsdeskundigen deelden hun beleving van de plekken die we bezochten. Zo wordt een groot eenduidig plein als de Markt liever vermeden om over te steken, vertelde een ervaringsdeskundige met een visuele beperking, om je goed te kunnen oriënteren blijf je dan het liefst langs de rand van het plein lopen. Met blinderende bril werd ook duidelijk hoe de chaos van verschillende stadsgeluiden enorm afleidend kunnen zijn in de concentratie om de weg te kunnen vinden. Vanuit een rolstoel zagen de deelnemers de stad van een andere hoogte, rollend over de Parade werd duidelijk hoe lastig de kleine voorwieltjes samengaan met de onregelmatige bestrating. Ook smalle voetpaden en stoepranden vormden aanzienlijke obstakels in de stad.

Met de groep konden we later terecht bij MTD Landschapsarchitecten voor een schetsworkshop. De ontwerpers en de ervaringsdeskundigen zijn hier gezamenlijk aan de slag te gaan om na te denken over een toegankelijke openbare ruimte. Om de deelnemers te prikkelen werd de workshop ingeleid door Studio Corvers, een multidisciplinaire ontwerpstudio die veel met het thema toegankelijkheid werkt. Zo ontwerpen ze Het Inclusieve Park in Den Bosch, een tijdelijk bouwwerk waarin Corvers heeft geëxperimenteerd hoe de openbare ruimte beter toegankelijk kan worden.

Na dit inspirerende verhaal zijn de deelnemers in groepen aan de slag gegaan om te brainstormen en te schetsen hoe de toegankelijke stad vormgegeven zou moeten worden. Tijdens deze workshop zijn innovatieve ideeën op papier gezet naar aanleiding van de ervaringen van de dag en de gevoerde gesprekken. Zo werden er visuele verbeteringen voorgesteld zoals: onderscheidende materialisering van straatstenen; het gebruik van verlichting; en herkenningsobjecten van betekenis. De oversteekbaarheid van een plein zou voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen in een rolstoel verbeterd kunnen worden door een oversteekstrook van een afwijkend materiaal. Daarnaast kunnen keuzes in vegetatie helpen om andere zintuigen zoals geur te stimuleren en bomen met een kleiner blad zouden kunnen verhelpen dat een looproute te glad wordt. Verder werd ook het concept shared space kritisch beoordeeld door de ervaringsdeskundigen. Al met al was het een inspirerende middag met waardevolle inzichten.

Meer informatie over dit thema:

INC. Festival | Programma (incfestival.nl)
VN-verdrag handicap | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl)

https://www.studiocorvers.com/portfolio-item/het-inclusieve-park/

Onbeperkt meedoen! | Actueel | Rijksoverheid.nl

www.gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl

‘Zet toegankelijkheid bovenaan prioriteitenlijst’ – Stadszaken.nl

https://muzieum.nl/

Week van de Toegankelijkheid