Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Tentoonstelling Regio van de Toekomst

11 juli 2019 BNSP

De lancering van de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie op 20 juni jongstleden is een belangrijke mijlpaal. Deze integrale omgevingsvisie komt voort uit het snel groeiende, breed gedragen besef dat regie en ontwerpkracht nodig is om tot een toekomstbestendig, leefbaar Nederland te komen.

Daartoe hebben de branche- en beroepsverenigingen in 2018 | 2019  ontwerpende onderzoeken uitgevoerd. De BNSP | NVTL zijn samen opgetrokken in het project Regio van de Toekomst, de BNA heeft zich toegelegd op een uitgebreid onderzoek Stad van de Toekomst.

BNA, NVTL en BNSP onderschrijven de noodzaak van integrale visies. Welke bijdrage ontwerpers daaraan kunnen en moeten leveren heeft de vakgemeenschap aangetoond met de resultaten van deze onderzoeken in vijf steden en vier regio’s en de publicaties die daaruit zijn voortgevloeid.

In een reizende tentoonstelling Regio van de Toekomst, de daarbij aansluitende publicatie Schetsen voor de Nationale Omgevingsvisie | Regio van de Toekomst en de publicatie van de BNA boek Stad van de Toekomst kan heel Nederland hier deelgenoot van worden.

Gemeenten, provincies en andere partijen kunnen hun opgaven als integrale ontwerpopgave voorleggen met de tentoonstelling als letterlijk voorbeeld en inspiratiebron.

De tentoonstelling kan door iedereen worden aangevraagd en kan dienen als uitgangspunt voor debatten, congressen, inzichten en workshops. Tegen een geringe vergoeding is de tentoonstelling in te huren en in overleg kunnen workshops worden gerealiseerd.

Voor inhuur van de tentoonstelling, meer informatie en mogelijke opties voor werksessies, kunt u contact opnemen met Jan Janse, landschapsontwerp@gmail.com