Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Posts Tagged ‘De Gruyter Fabriek’

BNSPdag 2016, Inspiratie door innovatie

Inspiratie door innovatie

BNSPdag 2016; innovatie en stedelijke ontwikkeling

De Gruyter Fabriek, historie in een nieuw jasje

De rondleiding door De Gruyter Fabriek is één van de twee excursies die in de ochtend werden verzorgd. Joost de Bruyn vertelde vol passie over de historie van de levensmiddelengigant De Gruyter en over het pand. Het pand is tussen 2008 en 2014 grondig gerenoveerd. Joost wees ons op de kleinste details waarmee rekening is gehouden bij de renovatie.
Na de rondleiding door de fabriek werden we hartelijk ontvangen door Vera Colstee van Plantlab. Het grootste en meest innovatieve bedrijf dat gevestigd is in De Gruyter Fabriek. Plantlab houdt zich bezig met het verbouwen van gewassen door middel van hoogstaande technieken. Door deze ingrijpende transformatie in de traditionele landbouwpraktijk ontstaat er een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot duurzaam, vers en betaalbaar voedsel. In een presentatie over Urban Farming werden onder andere de visie en werkwijze van Plantlab uitgelegd. We kunnen terugkijken op een geslaagde excursie. Meer weten over de excursie naar De Gruyter Fabriek?

2

Fietsen door de stad

Terwijl de mensen zich voor de rondleiding door De Gruyter Fabriek verzamelde, stapte een tweede groep in de ijzige kou op de fiets voor een rondtocht onder leiding van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Freya Macke had de rondleiding georganiseerd. Eric Visser, stedebouwkundige bij de gemeente heette iedereen welkom en leidde de groep door Den Bosch. Diverse ambtenaren van de gemeente verwelkomde ons bij deze projecten en vertelde de inspirerende verhalen achter het project, waarbij kwaliteit centraal stond en staat. Het Paleiskwartier met het zoeken naar een goede balans met de warmte-koude opslag, de parkeergarage St Jan met routing naar het centrum, doorbraak door de wal en archeologische opgravingen en nog vele andere verhalen. Er was veel te vertellen, waardoor we in tijdnood kwamen en Orthen links moesten laten liggen. Koud maar voldaan kwamen de fietsers aan bij de Brabanthallen voor het tweede deel van dag.

Future Green City; toekomstmuziek

Tijdens het evenement Future Green City, in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch, werden verschillende interessante lezingen gehouden over alles wat te maken heeft met de toekomst van steden. Filosoof Martijn Aslander was de keynotespreker te gast bij Future Green City. Zijn verhaal was voor de BNSP de inleiding voor een verdiepingsslag over de openbare ruimte. Hij vertelde over zijn visie op de grote ontwikkelingen de komende decennia, ‘de toekomst die we nu nog niet kunnen bedenken’.

De BNSP had als vervolg hierop een drietal professionals uitgenodigd, die vanuit hun expertise hun licht hebben laten schijnen op de impact van innovaties en ontwikkelingen met betrekking tot de openbare ruimte. De moderator van dit onderdeel was Hans Karssenberg, partner bij Stipo en ervaren moderator.

Anne Blankert, senior adviseur Verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam, beet het spits af met zijn lezing over mobiliteit in de toekomst. Zo kwam de visie van de gemeente Amsterdam naar voren wat betreft zelfrijdende auto’s in de stad. De gemeente onderscheid verschillende scenario’s om zicht te krijgen op de impact. Er blijven echter nog veel vraagstukken op dat gebied. De presentatie bracht onder de aanwezigen een discussie op gang, wat voor een interactieve sfeer zorgde.

Vervolgens vertelde Jos Verweij, senior adviseur Stadsontwikkeling bij de gemeente Arnhem, ons over klimaatadaptie en watermanagement in de ruimte. Door de ligging van Arnhem stroomt regenwater steeds bepaalde delen van de stad in, wat in het verleden meerdere malen tot overlast heeft gezorgd. Aan de hand van onder andere kaartmateriaal liet Jos zien wat de visie en strategie van de gemeente is om waterproblemen in de toekomst te voorkomen. Zo heeft de gemeente een plan bedacht waarbij het regenwater stapsgewijs wordt opgevangen in tactisch gesitueerde waterbergingsgebieden, geïnspireerd op de rijstvelden in het Midden-Oosten.

Tot slot nam Ronald Tamse, verkeerskundige bij de gemeente Utrecht, ons mee in zijn verhaal over ‘de gezonde stad’. Hij liet zien hoe aan de hand van ingrepen in de openbare ruimte mensen gestimuleerd worden om meer te lopen en fietsen. Op deze manier kan het autoverkeer in de stad worden verminderd, wat leidt tot een leefbare en duurzame samenleving. Bijzonder aan deze aanpak is dat de ASVV, de ‘bijbel’ op het gebied van verkeerskunde, is losgelaten. Dit zorgt voor een vernieuwde blik op de materie en stimuleert het ‘out of the box’ denken.

Na afloop van de lezingen werden door Hans en de zaal verbanden gelegd tussen de verschillende vraagstukken en was een interessante discussie met de sprekers. Na een interessante discussie nam Rob van der Velden, voorzitter van het bestuur van de BNSP, het woord en nodigde iedereen uit voor een borrel. Dit was een mooie gelegenheid voor de aanwezigen om de discussies voort te zetten en bij te praten met een hapje en een drankje. Een gezellige afsluiting van een interessante dag.

Tekst: Jeroen Gorisse

6

Programma ochtendexcursie BNSPdag2016 is gewijzigd

Vanwege het grote animo is de excursie opgedeeld in twee delen. Deelnemers kunnen kiezen om op de fiets met de gemeente ‘s-Hertogenbosch diverse projecten in de stad te bezoeken of om lokale initiatieven en innovatieve ondernemers te ontmoeten in de Gruyterfabriek. We krijgen een rondleiding door de fabriek en door Plantlab. Heb jij je al aangemeld voor de BNSPdag 2016?

Fietsexcursie langs projecten

De Gemeente ’s-Hertogenbosch en haar bewoners hebben niet stil gestaan. De gemeente neemt op 30 november geïnteresseerden mee op een fietstocht langs diverse interessante projecten in en rond het centrum. Ga mee van 10:00 tot 12:00 uur op ontdekkingstocht door de stad. Met projecten als het Paleiskwartier, Stadsdommel, Waterplein en de parkeergarage St Jan in de stadswal.

Programma en route

route-bnsp-dag-30-11
Verzamelen om 9:45 uur bij het station. Hier worden fietsen uitgedeeld. We verzamelen bij de roltrap op het stationsplein. Daarna bezoeken we de volgende projecten:

Paleisbrug

paleisbrugEen parkachtige brug die het Paleiskwartier met het centrum verbindt. Door de brug in te richten als park wordt aangesloten op het groen langs de Dommel en het verblijfsgebied rondom de Hofvijver in de wijk Paleiskwartier. Daarnaast is er met het parkachtige karakter van de brug in feite 2.500 vierkante meter aan parkruimte toegevoegd aan het centrum van de Brabantse hoofdstad.

Paleiskwartier

paleiskwartierHet Paleiskwartier onderscheidt zich door opvallende architectuur, het unieke concept van de openbare ruimte en het duurzame karakter. In het hart van de wijk ligt de grootste zonneboiler van Nederland: een langgerekte waterbassin waar in de zomer de warmte uit het water wordt opgeslagen in de bodem en deze warmte wordt in de winter weer ingezet voor de verwarming van diverse functies. ’s Zomers worden de kantoren gekoeld met de opgeslagen winterkou. Ook wordt er zonne-energie gewonnen voor de verlichting van de algemene ruimtes in Armada en is de keuze van bouwmaterialen in belangrijke mate bepaald door duurzaamheid.

Stadsdommel

De rivier de Dommel loopt dwars door ’s-Hertogenbosch heen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch wilde een verbinding tussen de natuurgebieden het Dommeldal en de Bossche Broek richting de Dieze en de Maas realiseren met het oorspronkelijke karakter. De oevers zijn op veel delen als aantrekkelijke verblijfsplaatsen ingericht als onderdeel van de visie op het centrum als verblijfsgebied.

Parkeergarage Sint Jan

parkeergarageDe parkeergarage is onderdeel van een groter project Zuiderpark-Stadswalzone dat in 2015 is opgeleverd.Het bevat de restauratie van de oude gracht, de ondergrondse parkeergarage met toegang via een spiraalvormige baan in het midden van het bastion ‘Baselaar’ en een spoor tussen het Zuiderpark en het centrum, dat door de stadsmuur en over het water loopt.

Waterplein

waterplein-denbosch

Het Eikendonkplein in ‘s-Hertogenbosch is een waterplein. Voor goedkeuring van waterschappen van het ontwikkelingsplan was een waterbuffer nodig zodat niet al het regenwater direct de Aa in vloeit. Dit Waterplein is een waterbuffer die de afvoer van water vertraagd. Het verlaagdeplein is multifunctioneel en ook een speelplein voor kinderen.

Orthen-links

orthen-linksOrthen-Links is aangewezen als aandachtsgebied in het kader van het Grote Steden Beleid. De gemeente heeft dit opgepakt in een herstructureringsopgave. Het vastgestelde Herstructeringsplan van 2013 geeft een definitieve invulling aan de ruimtelijke en sociale ambities rondom Orthen-Links. Kenmerkend voor de Stedenbouwkundige Visie is een verkaveling die nauw aansluit bij de oorspronkelijke structuur. Wel zijn er een aantal ingrepen gedaan die knelpunten oplossen en zorgdragen voor een heldere structuur en een open, groene woonomgeving. Een van de ambities is om de wijk leefbaar te houden tijdens de herstructurering en het principe eerst bouwen dan slopen wordt toegepast.

Alles over de BNSPdag

 

De Gruyter Fabriek

De Gruyter Fabriek is een plek met historie en een bloeiend heden met innovatie ondernemingen zoals Plantlab. Ga mee en krijg een rondleiding door de fabriek en een interactieve presentatie bij Plantlab.

Programma

dgf-terrein-brasserie-2016-copy
Verzamelen om 10:00 uur bij ingang F voor de brasserie (Veemarktkade 8). Om 10 uur starten we met een rondleiding door de fabriek. Hierna volgt een presentatie van Plantlab met veel ruimte voor interactie en discussie.

De Gruyterfabriek

degruyterfabriekWe starten met een rondleiding door de fabriek. Dit oud industrieel erfgoed is op een moderne wijze, met succes herbestemd. De fabriek is in 2010 gerestaureerd en in gebruik genomen door een breed scala aan creatieve en innoverende ondernemers en kunstenaars. Voor deze transformatie is de fabriek 150 jaar lang in gebruik geweest door levensmiddelengigant de Gruyter. Onder meer bekend van ‘het snoepje van de week’. Zie voor meer informatie ook de website.

PlantLab

Het Plantlab heeft als missie om de manier waarop de wereld gevoed wordt te veranderen. Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat planten hun volledige potentieel bereiken. Via revolutionaire technologie laten ze groenten en fruit groeien op een fractie van de grond die nodig is voor conventionele landbouw. Op deze manier ontstaat een wereld waarin iedereen toegang heeft tot duurzame,veilige en betaalbaar voedsel. De traditionele landbouwpraktijk moet ingrijpend worden getransformeerd. Dat is een enorme uitdaging die ze bij Plantlab aangaan. Een van de onderdelen van deze visie is efficiënte manieren ontwikkelen van urban farming.
 
plantlab
Alles over de BNSPdag

   
 

Recent nieuws

Aan de slag met de Omgevingswet en VNG | Demonstraties plansoftware voor dienstverleners

7 april 2021 netwerk

Op 20 en 21 april  van 9:00 tot 15:00 demonstreren softwareleveranciers hun plansoftware aan dienstverleners en overheden. Deze virtuele bijeenkomst wordt georganiseerd door VNG en.

Lees verder

Een frisse blik op de Omgevingswet | het instrument Programma, onbekend maakt onbemind?

29 maart 2021 BNSP

Jong Leefomgeving  en JongBNSP nodigen je uit! donderdag 22 april, van 16:00 – 17:30. | Online De Omgevingswet is voor velen geen nieuw onderwerp. We zijn.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Minderheid

25 maart 2021 Blog

Door Tjerk Ruimschotel Omdat er op de Internationale Vrouwendag van 8 maart met het thema Impact door Invloed digitaal bar weinig tot niets te vinden.

Lees verder

Agenda

22 april 2021

16:00 tot 17:30

Jong BNSP

20 mei 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon #3

23 juni 2021

20:00 tot 21:30

ALV

30 juni 2021

De Woonwijk als noviteit

01 juli 2021

Special

01 september 2021

00:00

BNSP-NVTL Academie

01 september 2021

00:00

Traineeship

15 september 2021

20:00

BNSP Salon #4

31 oktober 2021

00:00

Special

01 november 2021

00:00

Plandag

29 december 2021

00:00

Excursie