Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Symposium naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018

12 februari 2018 BNSP netwerk

Rho adviseurs is direct betrokken, namens de gemeente Appingedam, bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan Appingedam Stad. Het arrest is 30 januari 2018 gewezen. En nu ?

Toelichting op Arrest over de Dienstenrichtlijn en Appingedam van het Hof van Justitie

Het arrest over de Dienstenrichtlijn en Appingedam van het Hof van Justitie komt op 16 februari 2018 aan de orde tijdens het symposium van de Universiteit Utrecht, zie hiervoor het programma dat als download onderaan dit bericht beschikbaar is. De juristen van de ministeries die direct waren betrokken bij het arrest en de landsadvocaat geven een toelichting. Ook juristen vanuit België en Duitsland.

Consequenties voor de bestemmingsplanpraktijk

Het arrest heeft consequenties voor de bestemmingsplanpraktijk en voor de vergunningverlening voor detailhandelsinitiatieven. Die consequenties worden door Koos Seerden en Ruud Louwes belicht als aftrap voor de plenaire discussie met als titel “Het paard van Troje? Vragen vanuit gemeenten over de betekenis van het arrest voor de bestemmingsplanpraktijk”.

Rho adviseurs heeft voor de gemeente Appingedam het bestemmingsplan Appingedam Stad opgesteld en de gemeente in de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak ondersteund en bij het Hof van Justitie vertegenwoordigd.

Waarom boeiend?

Rondom het arrest zijn en worden meer bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomst is interessant om kennis te nemen van de Dienstenrichtlijn zoals toegelicht door de direct betrokken juristen. Dan wordt duidelijk hoe Europese wetgeving consequenties kan hebben voor de dagelijkse praktijk. Tevens wordt inzicht gegeven in hoe zo’n procedure verloopt. De combinatie met een praktische kijk op de bestemmingsplanpraktijk maakt dat deze bijeenkomst extra boeiend is. U kunt zelfs van te voren de vragen die u nu al heeft, toesturen aan ruud.louwes@rho.nl, bij voorkeur uiterlijk 14 februari.

Download hier de uitnodiging voor het symposium