Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Studielocatie Geleen

Het centrum van Geleen heeft een veranderopgave die zeer herkenbaar is voor veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten. Met de nieuwe economie van thuiswinkelen en het floreren van centra in de buurt zijn de winkelstraten in het centrum van Geleen leger geworden. Al voor de coronacrisis stond met 14.000 m2 bijna een derde van de winkelpanden leeg. Dit nog los van de uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, gezondheid, sociale aspecten en demografie die hier ook spelen. De huidige stenige publieke ruimte in het centrum helpt niet. Er is behoefte aan een nieuw wenkend perspectief dat de woon- en leefkwaliteit van onze binnenstad duurzaam verbetert. In het centrum van Geleen is letterlijk ruimte voor nieuwe ideeën. Alle reden om ontwerpers te vragen om te komen met ideeën voor het centrum. Ideeën die realiseerbaar zijn. Ontwerpers zijn bij uitstek de beroepsgroep met verbeeldingskracht. Ruimtelijke professionals die denken in termen van kansen en uitvoerbare ontwerpen. En daar zoeken we naar!

Het centrum is ontstaan in de tijd van staatsmijn Maurits, rondom het in 1922 tussen de drie destijds agrarische dorpen Oud-Geleen, Lutterade en Krawinkel in gebouwde stadhuis. Het groeide al snel uit tot regionaal winkel- en horecahart. Na 1970 is, mede door de sluiting van de Maurits, een einde gekomen aan deze sleutelpositie. Geleen neemt afscheid van haar centrum als hoofdzakelijk winkelhart en wil voorzien in een toekomst met een nieuwe mix van woningen, werkplekken en voorzieningen. En dat in een samenleving die duurzaam, gezond, veilig en sociaal, dynamisch en innovatief is. Daarbij is ruimte is voor het nieuwe wonen. Als gevolg van demografische ontwikkelingen zijn de woonbehoeftes van de huidige inwoners in Geleen namelijk veranderd.

Vanwege de stabilisatie van het inwoneraantal bieden de op groei van de bevolking geënte ontwikkelstrategieën geen oplossing voor de maatschappelijke opgaven. Sloop en nieuwbouw gaan in Geleen hand in hand. Paradoxaal is op een steenworp afstand die potentiële groei wel aanwezig. Tegen het centrum aan, op de voormalige gronden van de staatsmijnen, ligt bedrijventerrein Chemelot met de Brightlands Chemelot Campus. Duizenden studenten en kenniswerkers vanuit de hele wereld werken en studeren hier. Welke vrijmoedige ideeën heb jij om van het centrum van Geleen een aantrekkelijke woon- en leefplek voor hen en voor de huidige inwoners van Geleen te maken?

Achtergrondinformatie Geleen

 

BNSP

De woonwijk als noviteit | eindpresentatie in Geleen

Op 26 februari presenteren de twee geselecteerde teams hun uitgewerkte ideeën voor de eerste editie De woonwijk als noviteit. Deze presentatie vindt plaats in het.

Lees meer