Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Open Oproep | Anders werken aan wonen

29 november 2021 netwerk

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige vraagstukken rondom wonen. Heb jij een ontwerpend onderzoeksvoorstel gericht op de woonopgave in Nederland en wil je werken aan een duurzaam en inclusief ontwerpvoorstel waarin de huidige en toekomstige woonbehoefte centraal staat? En wil je hierin optrekken met lokale of regionale stakeholders en relevante experts? Dien een voorstel in!

meer informatie