Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stiftenstrijd – Een oproep aan jonge ruimtelijke ontwerpers!

3 april 2018 Nieuws

 

Wat heb jij te zeggen over de ruimtelijke toekomst van ons land?

Landschapsarchitecten, stedebouwkundigen en planologen werken voortdurend aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. De nieuwe Omgevingswet komt eraan met opgaven die nogal wat van ons vragen; nieuwe wijze van werken, samenwerken en nieuwe thematieken om het Nederland van de toekomst vorm te geven. Jonge ontwerpers worden uitgedaagd om op 1 juni mee te schetsen hoe die toekomst er ruimtelijk uit moet zien.

 

Niet vanuit het geschreven woord, maar in beeld met de stift en schetsrol in de hand. Opgebouwd vanuit de thematiek van de Nationale Omgevingsvisie en het daaraan verbonden onderzoek vanuit de NVTL en de BNSP , biedt de Stiftenstrijd een dag vol uitdagende casussen, workshops en prikkelende sprekers op een inspirerende locatie in Rotterdam. In plaats van binnen de lijntjes te kleuren, zullen we kleur geven aan de toekomst. Eind van de dag bieden we het resultaat aan de rijksoverheid aan.

Wat wil jij meegeven? Trommel je jonge collega’s en oud-studiegenoten op en beteken mee op 1 juni 2018! 

De Stiftenstrijd is onderdeel van het

Reserveer 1 juni alvast in je agenda. Zeer binnenkort maken we bekend hoe je je kan inschrijven.