Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stichting Polderblik een nieuwe plek in Almere voor stedenbouw, architectuur en landschap

19 juni 2017 netwerk

Op zaterdag 17 juni werd Stichting Polderblik te Almere, officieel geopend. Een nieuwe plek in de New Town waar onderwerpen over stedenbouw, architectuur en landschap van Almere en daarbuiten bij elkaar komen. Stichting Polderblik wil een inspirerend dialoog aangaan over de bestaande en nog te ontwikkelen plannen voor Almere en haar omgeving. Daarvoor voorziet het gelijknamige huis een plek voor ontmoetingen, lezingen, tentoonstellingen en artists in residence.

pb4-1024x682 polderblik

Het gebouw Polderblik, ontworpen en gebouwd door Teun Koolhaas als inzending voor de Prijsvraag Realiteit ( 1986 )bestaat uit een woonatelier; een representatieve ruimte om gasten te ontvangen én een ruimte om langere perioden aan projecten te werken. Het Atelier zet dit gedachtengoed anno 2017 voort. Destijds organiseerde het projectbureau Almere regelmatig meerdaagse themabijeenkomsten, waarbij deskundigen van buiten mee dachten over stedenbouwkundige  vraagstukken. Polderblik biedt anno nu opnieuw plaats aan deze sessies.

Aangedragen vraagstukken voor ‘de denktank’ kunnen zijn ingegeven door bijvoorbeeld overheden, particulieren en vakgenoten uit de stedenbouw, ruimtelijke ordening en het landschap.
Een bestuur zorgt in samenspraak voor de programmering. Het voornemen is  om 3 bijeenkomsten en 3 projecten per jaar te organiseren, voortkomende uit een vraagstuk, opdracht of open oproep.  Meer informatie