Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stefan Bödecker, voorzitter BNSP | Nieuwe Perspectieven

26 januari 2021 BNSP

Beste leden van de BNSP,

Het  jaar 2021 is begonnen en terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben en een nog onzeker jaar in zijn gegaan.

We staan ook in 2021  als vakvereniging voor grote uitdagingen en vraagstukken waar we allemaal aan werken; De oproep voor een minister van ruimte, de Omgevingswet waar naast de enorme inspanningen die worden geleverd, ook nu vanuit de vakwereld een kritische noot wordt geplaatst en de noodzakelijke discussie daarover wordt gevoerd; de invoering van de NOVI en daarmee het agenderen va alle grote  opgaven, de val van het kabinet en de verkiezingen met alle prio’s die eraan komen, het volgen van nieuwe ontwikkelingen en inhoudelijke webinairs, allemaal online naast ons werk dat ook grotendeels digitaal en vanachter het scherm wordt uitgevoerd. En dat in een wereld die nog steeds in de war is en waar de zorgen om gezondheid, leefbaarheid en economisch functioneren elke dag weer opspelen.
Het lijkt drukker dan ooit, iedereen zoekt naar tijd en tegelijkertijd zijn we door de speed-opmars binnen digitale  ontwikkelingen, veel meer met elkaar in contact. Het is zoveel makkelijker om digitaal af te spreken voor een overleg, voor inhoudelijke besprekingen, vergaderingen, werksessies. Dat daaruit ook een overvloed aan informatie ontstaat is niet vreemd en dat de techniek ons soms in de steek laat, wordt feitelijk door iedereen geaccepteerd. De digitale moeheid slaat ook toe en iedereen zoekt naar het best toepasbare middel om deze te bestrijden.

De BNSP heeft, zoals uit de presentatie tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering bleek, ondanks de coronacrisis en wellicht minder zichtbaar dat de jaren ervoor, in 2020 veel werk verzet. Naast het grote project de woonwijk als noviteit, hebben we namens jullie onder andere deelgenomen aan overleggen, en bijeenkomsten en zijn we gestart met het opzetten van de BNSP/NVTL-academie. De band me JongBNSP is versterkt, we delen en vinden elkaar en dat is een grote stimulans.
In 2021 willen we inzetten op meer digitale inhoudelijke meetings totdat de tijd het toelaat om elkaar fysiek weer te kunnen ontmoeten. We hopen allemaal dat deze tijd rond/na de zomer weer aanbreekt. We blijven je oproepen om ideeën met ons te delen en om met ons samen te werken en we hopen op inspirerende ontmoetingen zowel digitaal als fysiek in het jaar wat  voor ons ligt.

Ik wens iedereen een heel voorspoedig, gezond en inspirerend 2021.