Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stefan Bödecker per 11 september 2019 voorzitter BNSP!

12 september 2019 BNSP

Stefan Bödecker is per 11 september de nieuw aangestelde voorzitter van de Beroepsvereniging van Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP)

Na zorgvuldige afwegingen door het bestuur en de Raad van Advies is Stefan Bödecker, directeur van BFAS+, gevraagd om Rob van der Velden op te volgen. Met plezier kan de BNSP melden dat Stefan Bödecker de bestuursfunctie voorzitter van de BNSP heeft geaccepteerd en tijdens de Algemene Leden Vergadering door de leden unaniem als voorzitter van de BNSP is verkozen!

Als beoogd voorzitter van de BNSP ziet Stefan de verbinding tussen de leden, externe partijen en overige betrokkenen als een belangrijke taak. Het zoeken, uitnodigen en enthousiasmeren van ambassadeurs voor de projecten en statements die we als vakvereniging neerzetten is daarbij van groot belang. Samenwerking met de overige beroeps- en brancheverenigingen die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein vormt daar een essentieel onderdeel van. Met de blik op de ruimtelijke toekomst van Nederland zijn deze allianties en verbindingen meer dan noodzakelijk en daar wil de BNSP zich graag aan committeren. Als voorzitter van de BNSP gaat Stefan zich samen met de overige bestuursleden inzetten om reeds bestaande allianties te verstevigen en nieuwe allianties aan te gaan.

Rob van der Velden heeft, na vier jaar gedreven voorzitterschap van de BNSP, begin 2019 besloten om terug te treden. De BNSP is hem bijzonder erkentelijk voor het borgen van de beroepsvereniging in het werkveld en het positioneren van de BNSP ver daarbuiten!

 

Korte biografie Stefan Bödecker

Na zijn studie aan de TU Delft heeft Stefan bij een aantal toonaangevende ontwerpbureaus gewerkt. Bij BFAS+ is hij sinds 2004 toegetreden tot de directie. In 2016 is BFAS+ op initiatief van Stefan zich –naast Architectuur en Stedenbouw – ook gaan richten op Placemaking.

Stefan werkt aan zeer uiteenlopende projecten en schaalniveaus. Het samenwerken met mensen is zijn grootste kracht. Zijn voorliefde gaat uit naar gebieden waar het gaat om mensen en het verbinden van alle betrokken partijen door alle niveaus heen.

Meer informatie over BFAS+:

BFAS+ is een ontwerpbureau in het centrum van Amsterdam. En houdt zich bezig met stedelijke ontwikkeling binnen 3 disciplines: Architectuur + Placemaking + Stedenbouw. Met deskundigheid, flexibiliteit en betrokkenheid op deze 3 gebieden inspireren ze diverse partijen en brengen deze bij elkaar. Van investeerders tot bewoners, van gemeente tot initiatiefnemers. Met als doel gebouwen, locaties en steden te ontwikkelen tot prettige duurzame leef-, woon- en werkomgevingen. Livable + Lovable.

Cv Stefan Bödecker

BFAS+