Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Start terinzagelegging ontwerp-NOVI en PlanMER NOVI

19 augustus 2019 netwerk

Start terinzagelegging ontwerp-NOVI en PlanMER NOVI

Vanaf dinsdag 20 augustus tot en met 30 september 2019 is het mogelijk de terinzagelegging van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER NOVI)te consulteren. In die periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze op het ontwerp van de NOVI in te dienen. In alle 12 provincies vinden daarvoor ook vrij toegankelijke informatiebijeenkomsten plaats.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het PlanMER brengt de milieueffecten in beeld van de beleidskeuzes in de ontwerp-NOVI. Daarnaast is een passende beoordeling uitgevoerd. Hierin zijn mogelijke consequenties van de beleidskeuzes voor de Natura 2000-gebieden getoetst.

Meer informatie over de procedure

Een volledig overzicht van de informatiebijeenkomsten vindt u hier.

Meer informatie over de Ontwerp-NOVI

Meer informatie over PlanMER-NOVI