Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Smart City = City for Sale ? Een verslag | Jong BNSP

21 november 2019 BNSPJong BNSP

Vrijdag 15 november vond bij KuiperCompangons het door de Jong BNSP georganiseerde seminar Smart City = City for sale? plaats. In een knusse setting gingen wij in gesprek over data, ontwerpen, privacy en de invloed op de stad en maatschappij.

Dennis Schrijvers van Lynxx opende met de geoptimaliseerde mobiliteitsketen van Londen. In Londen worden de modaliteiten dusdanig in hun kracht gezet dat ze aanvullend zijn en de bestaande capaciteit optimaal benut wordt. Een slimme beprijzing zorgt voor gewenste modaliteitskeuzes en een optimalere bezetting.

De modaliteitsverzuiling en het productaanbod remmen de ketenoptimalisatie in Nederland. Dennis pleit voor de vrije verkoop van reisproducten en het openstellen van data. Dit biedt regisserende partijen de middelen om de mobiliteitsketen aan elkaar te rijgen, met een optimalere bezetting en een betere klantbeleving tot gevolg.

Hij benoemde het belang van privacy en drie leidende principes voor het omgaan met data:

  • Eigenaarschap: de data is en blijft van de klant. Je moet altijd inzicht kunnen hebben in je persoonlijke data en op ieder moment de mogelijkheid hebben om deze te verwijderen.
  • Transparantie: welke persoonlijke data worden er gebruikt, wat wordt ermee gedaan en met wie worden de data gedeeld?
  • Privacy by Design: Er is altijd sprake van een trade-off waarbij persoonlijke data worden gedeeld ten behoeve van een gerelateerde dienst. Persoonlijke data worden pas opgevraagd wanneer deze nodig zijn voor de functionaliteit.

De data zijn er, maar hoe gaan we deze data gebruiken?!

Onze tweede spreker was Jan-Willem Wesselink van Future City Foundation. Hij stelt dat door internet alles verandert, ook voor de stad. Belangrijk is om de stad en de mens met ‘tech’ te verbinden. De stad weet niet wat er met internet gebeurt en techbedrijven hebben soms lessen maatschappijleer nodig om te snappen hoe de stad (en het bestuur) werkt.

Door het internet krijgen afstand en plaats een nieuwe definitie, we moeten ons beseffen dat alles wat ergens gebeurt invloed kan hebben op deze plek. Daarnaast betekent internet dat we flexibeler en mobieler zijn dan ooit, door het internet maakt het niet meer uit waar je bent, maar je bent altijd ‘connected’. Dat betekent dat we kunnen kiezen waar we willen zijn en op welk moment. Vaak worden beelden uit de natuur gekozen als mensen vertellen waar ze het liefst zijn. Waarom zijn er dan nog steden? Blijkbaar zijn er zaken die maken dat we het fijn vinden om in steden te zijn. Stedenbouwers: Het is dus belangrijk om fijne en goede plekken te maken!

Van Civity was Arjen Hof te gast. Hij begon met het statement dat DE Smart city niet bestaat. De stad is altijd ‘smart’, we doen het met wat we op dat moment hebben en weten en daarmee is de stad eigenlijk altijd smart geweest en zal altijd smart zijn. Veel belangrijker is om na te denken over de goede stad en hiervoor kunnen we data gebruiken als hulpmiddel.

Arjen gaf ons een concreet voorbeeld van data en de stad. De snuffelfiets meet luchtkwaliteit en kan fietsers langs schone routes sturen, de parkeersensor meet of er vrije parkeerplekken zijn voor elektrische auto’s en kan gebruikt worden voor handhaving en sturing. Ook ontwikkelde Civity Slimmelden, een nieuwe slimme manier voor openbare ruimte meldingen door burgers.

De grootste belemmering van data is de diversiteit, elke gemeente spreekt zijn eigen taal. Arjen doet een oproep: standaardiseren om data te kunnen lezen en om te zetten in flexibel gebruik.

Brian Nap van od205 gaf ons een kijkje van ontwerpen aan de stad met data aan de hand van het ontwerpend onderzoek ‘Ervaar Waldeck’. Belangrijk is het om niet door te schieten en om de menselijke kant van de plekken niet te vergeten. Uiteindelijk zijn de mensen de gebruikers! Technologie is slim, maar steden zijn dom. Er bestaat geen automatische stad en vooral het betrekken van mensen kan zorgen dat het ontwerp bruikbaar wordt. Mensen moeten worden geïnspireerd: de toekomstige gebruikers, maar ook beleidsmedewerkers van de gemeente om uiteindelijk dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Od205 kwam ons inspireren met hun nieuwe technieken en presentatie methodes.

Onze dagvoorzitter Lisa ten Brug concludeerde de middag door de volgende thema’s te benoemen:

  • Toegankelijkheid van informatie in de stad: wat betekent internet en hoe ga je slim om met de informatie? Door sensoren in de stad zijn precieze ontwerpbeslissingen mogelijk.
  • De nieuwe rol voor ontwerpers: boven alle data en informatie uitstijgen en met creativiteit de juiste inpassingen in de stad vormgeven.
  • De taal en koppeling van data: hoe ontwikkelen we een taal waarin data bruikbaar is voor iedereen? We kunnen we de stappen versnellen en de ontwerper en de nerd aan elkaar koppelen om samen te werken aan een optimale stad.

Wij willen alle deelnemers bedanken en natuurlijk ook al onze sprekers voor hun inbreng.

Tot slot een speciale dank aan Lisa ten Brug voor het voorzitten van de middag, KuiperCompagnons, in het bijzonder Tijme Scholten als gastheer.