Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Slimme vakbeoefening voor een slimme stad

20 september 2019 BNSP

De opkomst van slimme steden en slimme technologie is van grote invloed op het vak van ruimtelijk ontwerper, stedebouwkundige en planoloog. De slimme stad heeft verschillende ruimtelijke implicaties, die we nog niet allemaal kennen. Ons vak zal dus veranderen, en wel op meerdere manieren. In het ontwerp van de stedelijke ruimte moeten we rekening houden met de implementatie van nieuwe technologie, zoals 5G of sensor-techniek. En tegelijk maakt alle data die tijd beschikbaar komt, dat we beter ‘design by research’ kunnen doen.

Dit jaar heeft de BNSP samen met de Future City Foundation, NVTL en ruim 20 partners onderzocht hoe we de smart city moeten ontwerpen. We denken dat de stedebouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. We willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s eraan kleven. We zoeken nieuwe oplossingen voor bestaande uitdagingen. Daarbij is gekeken naar de invloed van slimme technologie op o.a. de leefbaarheid, het ontwerpen en beheren van de stad, ethiek en politiek, bestuurskunde.

De resultaten van het project worden gepresenteerd in een boek – genaamd Smart & Verbonden – dat op 28 oktober tijdens Dag van de Stad 2019 verschijnt. Het boek is voor stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten, maar ook voor gemeenten (wethouders, raadsleden) en iedereen die in de slimme stad is geïnteresseerd.

De BNSP is ook samen met de partners aan het nadenken over de praktische vervolgstap zoals een “toolbox slimme stedebouw” met bijvoorbeeld een (cursus)boek over de toepassing van data in ontwerp (design by research) en technische hulpmiddelen voor de nieuwe stedebouw, of een reeks masterclasses in een academy. Je kunt met een mail aan de BNSP aangeven in welke aspecten je geïnteresseerd bent, zodat we de vervolgstap optimaal kunnen inrichten.

Wil je een preview en samenvatting van het boek reeds bekijken? Dan kan.

Preview en samenvatting inclusief gratis bestelling van het boek in PDF

Rob van der Velden

20 september 2019