Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OmgevingsTour Eindhoven | Smart City – Wise City | 5 oktober 2017

3 juli 2017 BNSP

Een van de opgaven in de nieuwe omgevingswet is Smart Cities en hoe om te gaan met de nieuwe technologieën die deze slimme steden met zich meenemen.  Slimme snelwegen, 3D-geprinte bruggen en woningen, sensoren in de openbare ruimte, domotica, smart grids, big data voor planprocessen;
ze zijn er allemaal al en het is nog maar het begin. Elke zichzelf respecterende stad heeft dan ook een smart city programma. Zo ook Eindhoven. 

 

logo wise city +BNSP- 20170629 resize

Waar we bij smart cities vaak focussen op de harde kant van dit thema, namelijk de techniek, is men zich er in Eindhoven van bewust dat de zachte kant, dus het sociale, emotionele en menselijke aspect, minstens zo belangrijk is. Wat voor impact hebben al die technische innovaties op ons dagelijks leven en onze leefomgeving? En hoe integreren we dat in de processen van ruimtelijke ordening? En hoe anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen waarvan we nu de impact nog maar moeilijk kunnen inschatten? 

Dat het plannen vanuit de blauwdruk achter ons ligt, daar is iedereen het wel over eens. In Eindhoven probeert men de stap te maken van Blueprint Planning naar Social Design. Dus niet zozeer een Smart City, maar vooral een Wise City. Wil je weten hoe? Kom dan naar de omgevingstour in Eindhoven. 

 

Ochtendprogramma, facultatief:

Excursie door Smart Eindhoven met een bezoek aan Smalle Haven, Stratumseind en het in ontwikkeling zijnde NRE-Terrein. De excursie vindt plaats van 10:00 tot 12:00 en vertrekt vanaf Restaurant Usine.

Middagprogramma:

Deze vindt plaats in het Designhuis en start om 13:00.

Naast 2 plenaire presentaties volgen workshops waarmee jij aan de slag gaat en waarvan de resultaten ook weer plenair worden terug gekoppeld.

Workshopthema’s (ov):

  • Openbare Ruimte
  • Social Design
  • Wise City
  • Nieuwe Communities, 30- | 60+
  • Big Data

Nadere informatie over sprekers, workshopleiders en definitieve tijden volgt zsm.

Foto © Eindhoven 247

Schrijf je nu alvast in!

Selecteer een geldig formulier