Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Rutte neemt Smart City strategie NL in ontvangst

7 februari 2017 BNSP

Rotterdamhavennieuwsheader

Nieuwe Technologie is één van de thema’s die de BNSP in de Omgevingstour 2017 zal agenderen. In het kader  van  dit thema deelt BNSP graag het artikel van RVO met jullie:

Hoe gaan we als Nederland inspelen op ontwikkelingen als verstedelijking, digitalisering en mobiliteit? De druk op steden om voor deze grote verschuivingen oplossingen en nieuwe businessmodellen te vinden, neemt in rap tempo toe.  De Nationale Smart City Strategie NL beschrijft het aanpakken van deze maatschappelijke opgaven…..lees meer