Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


RUIMTELIJK TRAINEESHIP ROTTERDAM 2018-2020 ZOEKT 4 TRAINEES (40 UUR/WEEK)

1 mei 2018 BNSP Vacatures

Gemeente Rotterdam, Lola Landscape Architects, Plein06 en Rho Adviseurs vormen gezamenlijk de bureaus die het ruimtelijk traineeship aanbieden.

Profiel

Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst? De jonge professional die

 • bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van het vak ziet
 • in twee jaar tijd een groot netwerk opbouwt
 • competenties ontwikkelt met in-company trainingen
 • de titel binnen twee jaar in de pocket heeft?

Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het ruimtelijk traineeship iets voor jou!

Traineeship

In twee jaar tijd:

 • werk je bij vier werkgevers; Gemeente Rotterdam, LOLA Landscape Architects, Plein06 en Rho adviseurs voor leefruimte
 • wissel je elke 6 maanden van werkomgeving
 • krijg je nieuwe ervaringen mee
 • ontwikkel je nieuwe kennis
 • zet je je tanden in diverse opdrachten

Bij de werkgevers lever je zowel inhoudelijk, organisatorisch als procesmatig je bijdrage aan de producten. Per werkgever zullen die producten variëren van bestemmingsplannen tot stedenbouwkundig of landschappelijk inrichtingsplan en van ontwikkelstrategie tot stedenbouwkundig programma van eisen.

Professional Experience Programme (PEP)

 • de 4 trainees nemen als groep deel aan het geïntegreerde beroepservaringstraject van PEP
 • per bureau wordt je begeleid door een mentor
 • PEP coördineert het traineeship en overziet jouw volledige ontwikkeling gedurende de 2-jarige periode
 • de werkgevers betalen de kosten van PEP, mits de kandidaat goede beoordelingen behaalt
  en zolang het dienstverband duurt (e.e.a. conform regeling studiekosten van werkgever)
 • de werkgevers stellen 1 dag per maand beschikbaar voor de aanwezigheid bij de gezamenlijke PEP-bijeenkomsten
  PEPnl.eu

Wij bieden

 • 4 werkplekken (40 uur per week) voor 4 trainees
 • bij 4 werkgevers
 • 4 keer een half jaar per werkgever = twee jaar
 • 4 mentoren
 • een trainee-coördinator
 • deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode (twv. € 5.000,-)
 • een bruto maandsalaris van € 2.000,-

Wie komt in aanmerking?

 • recent Master afgestudeerden in de richting stedenbouw of landschapsarchitectuur op WO-niveau
 • je bent maximaal 3 jaar geleden afgestudeerd
 • je beheerst de Nederlandse taal

Gevraagde competenties

 • talent
 • ondernemend
 • ambitieus
 • kunnen samenwerken
 • innovatief vermogen
 • lef
 • analytische vermogen
 • creativiteit
 • zelfstandigheid
 • weerbaarheid
 • flexibiliteit

Periode

Het traineeship start op 31 augustus 2018 voor de duur van 2 jaar.

Informatie

Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Renske van Veen op info@pepnl.eu

Procedure

Heb jij voldoende ambitie, lef, zelfstandigheid, veerkracht en creativiteit om niet door 1 maar door 4 bedrijven geselecteerd te worden? Stuur dan je CV en motivatiebrief (in het Nederlands) inclusief je portfolio voor 1 juni 2018 naar:

Mevrouw J. Zanders
Professional Experience Programme
traineeship@pepnl.eu

Uit de sollicitaties worden 8 tot 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 20 juni. Tijdens de selectiedag moeten kandidaten zich zelf presenteren door middel van een pitch en is er ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis van deze selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Gemeente Rotterdam; Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte & Wonen
Rotterdam is een stad in transitie: van een industriestad naar een moderne stad met de haven als basis maar met een hoogwaardige economie in verschillende sectoren en een woon- en leefklimaat dat ook voor midden en hoge inkomens aantrekkelijk is. De stad kent een grote traditie op het gebied van stadsontwikkeling en architectuur. De uitvoeringsstrategie stadsvisie en het kader SO geven de doelstellingen en gewenste richting aan. Ruimte & Wonen wil vanuit haar deskundigheid maximaal bijdragen aan de ruimtelijke invulling van deze transitie. Dat kan zijn door plannen die op korte termijn gerealiseerd worden om een plein of park opnieuw in te richten, via sectorale (beleids)plannen op het gebied van wonen, buitenruimte, milieu of een integrale kijk op de lange termijn toekomst van de stad via de Kaart van de Stad. Steeds werken we vanuit vakdeskundigheid aan de toekomst van de stad.

De taken en verantwoordelijkheden van de afdeling vragen om een topvakafdeling. Deskundigheid en innovatief vermogen moeten van hoog niveau zijn. De afdeling wil steeds de laatste trends en ontwikkelingen in de stad en het vak signaleren en daarop acteren. Het gaat goed met Rotterdam, de crisis is voorbij. De vakafdeling werkt met trots en lef aan het Rotterdam van de toekomst. We doen dat met professionals die opereren op zes vakdisciplines: wonen, stedenbouw, planologie, landschap, bestemmingsplannen en milieu.

Lola Landscape Architects
LOLA Landscape Architects is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het ontwerpt en onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. Met doordachte ideeën en doelgerichte ingrepen wil LOLA (LOst LAndscapes) die landschappen optimaliseren tot rijke, levendige en fraaie plekken.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het bureau gewerkt aan zowel conceptuele, als uitvoeringsgerichte toonaangevende projecten in de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied. Een continue wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp is kenmerkend voor het bureau, net als de optimistische en conceptuele benadering van projecten en de fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen.

LOLA Landscape Architects is opgericht door Eric-Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra. Het bureau is gevestigd in Rotterdam en telt 18 gedreven medewerkers, waaronder landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. De opdrachtgevers van LOLA zijn voornamelijk de publieke sector, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars. Voor hun werk ontving LOLA de Maaskantprijs voor jonge architecten en de TOPOS landscape award.

Rho Adviseurs voor de leefomgeving
Wij adviseren u met al uw plannen voor het ruimtelijk domein. Of u nu overheid, ondernemer, of particulier bent. Over de gehele breedte van het werkveld, met specialisten in eigen huis. Vanaf de kiem van het idee tot aan de uitvoering. En daarna, want een duurzaam plan laat ruimte voor flexibiliteit. Om ruimte te houden voor wat de toekomst vraagt. U vindt ons door het hele land: vanuit onze kantoren in de Randstad, Friesland, Overijssel, Brabant en Zeeland werken wij landsdekkend en op de BES-eilanden.

Rho staat voor de Griekse letter R. Die symboliseert onze kernwaarden:

Ruimte:

Verstand van Nederland: We kennen de ruimte in Nederland goed: weten wat randvoorwaarden en mogelijkheden zijn. Wij weten de weg.

Regie:

Het cement tussen de stenen: Belangen afwegen, afstemmen en inpassen is geen kleinigheid. Wij kunnen verbinden en correlaties leggen. En dat doen we graag.

Resultaat:

Een goed plan haalbaar maken: Uiteindelijk gaat het natuurlijk om één ding: het resultaat. Dat moet goed zijn. Zonder poespas of verrassingen. Daar staan we voor.

Plein06 stedenbouw, landschap en strategie
Wij verbinden slim procesdenken met krachtig ontwerp van stad en landschap. Plein06 leeft, leert en groeit elke dag. Ons team heeft twee goede hersenhelften: wij zijn creatief én analytisch. Door integraal ontwerp te koppelen aan het samenbrengen van mensen, komen we tot slimme en haalbare oplossingen.

Als ontwerpers en procesbegeleiders zijn we bij ruimtelijke ontwikkelingen betrokken vanaf het eerste initiatief tot en met de laatste steen en plant. Plein06 durft te dromen, maar is ook realistisch. We denken in businessplannen en organiseren het proces om ideeën haalbaar te maken. Met steeds één doel voor ogen: het creëren van duurzaam inspirerende plekken met ruimte voor mensen. Plein06 werkt aan de gelukkige stad.