Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Ruimtelijk Traineeship en PEP

26 mei 2021 BNSPOpleidingen

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Deze titels mogen uitsluitend gevoerd worden als je staat ingeschreven in het Architectenregister. Sinds 1 januari 2015 moet je na het afronden van de (master)opleiding een beroepservaringsperiode doorlopen om je te kunnen inschrijven in het Architectenregister. Er zijn twee manieren om de beroepservaringsperiode (BEP) te doorlopen: via een geïntegreerd programma of een individuele route. Ook kan jij je titel behalen door  het Ruiimtelijk Traineeship  te volgen, een werk-leerervaring in samenwerking met het PEP, de NVTL en de BNSP

Het Ruimtelijk Traineeship
Het Ruimtelijk Traineeship voor stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten is een tweejaarlijks traject voor Jong Professionals. Gedurende twee jaar werk je bij maximaal vier werkgevers; drie bureaus en een overheid, om werkervaring op te doen en tegelijkertijd het PEP te volgen. De werkgevers betalen het PEP-traject, jij werkt full-time bij de werkgevers en krijgt  gedurende je werktijd uren toegewezen  om aan het PEP te werken, de modules te volgen en om met je mentor te overleggen. Na twee jaar leg jij je proef af en wordt je als geregistreerd stedenbouwer/landschapper opgenomen in het Architectenregister.

Wil jij het Ruimteliijk Traineeship volgen, en daarmee de titel behalen, solliciteer dan nu op het RT Rotterdam IV  of het RT Midden Nederland of meld je dan aan via secretariaat@bnsp.nl

Professional Experience Programme
Binnen het geïntegreerde programma van het Professional Experience Programme wordt een totaalpakket aangeboden waarin de deelnemer volledig wordt begeleid. Het gehele programma is georganiseerd. De opzet van het programma is multidisciplinair, waardoor deelnemers ook leren van andere ruimtelijke disciplines. Tegelijkertijd is er ruimte om per discipline de verdieping op te zoeken.

Zelfstandige route
Deelnemers aan de beroepservaringsperiode die de zelfstandige route volgen, stellen samen met hun mentor een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Deze beschrijft de manier waarop de eindtermen gehaald worden.