Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Ruimte voor energie | Pakhuis De Zwijger

25 januari 2021 netwerk

Ruimte Ruimte Ruimte

Pakhuis De Zwijger biedt een gratis te volgen lifecast op maandag 25 januari om 20:30 over de ruimte die nodig is om de energietransitie daadwerkelijk te maken, hebben we genoeg ruimte in Nederland?
De ambities voor onder andere klimaatneutrale steden, het inpassen van duurzame energiesystemen en uitstootvrije mobiliteit zijn hoog. Alleen de ruimte die nodig is om heel Nederland te voorzien van duurzame energie, is vele malen groter dan we nu gewend zijn. De afgelopen decennia kostte energie ons maar weinig ruimte: een relatief kleine kolencentrale leverde stroom voor miljoenen mensen en bedrijven. Hoeveel ruimte moeten we inzetten om voldoende duurzame energie op te wekken? Op dit moment wordt die puzzel gelegd. Waar maken we ruimte voor energie? Wat moet er wijken en wat kan samen? Op basis van welke voorwaarden maken we deze keuzes? We gaan in gesprek over ruimte voor energie.

(bron Pakhuis De Zwijger)