Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


REGIONALE ENERGIESTRATEGIE EN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE | resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots

30 november 2020 netwerk

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de regionale energiestrategie (RES). Milieueffectrapportage geeft goede ondersteuning bij een RES. Het helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen.
Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een pilot een aantal regio’s bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.
Regio’s die meedoen aan de pilot zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland.

Op maandag 14 december 2020 van 14.00 tot 17.00 uur, delen we graag de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilot met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Voorlopig programma 

14.00 tot 16.00 uur

  • Welkom door Kristel Lammers, directeur NP RES
  • Bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r. en Peter van de Boom, deskundige Commissie m.e.r.
  • Video waarin de pilotregio’s terugkijken en vertellen over hun ervaringen.
  • Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe, deskundige Commissie m.e.r.
  • Vragenrondje
  • Korte pauze
  • Paneldiscussie over de ervaringen en meerwaarde van m.e.r. bij een RES met onder meer Kristel Lammers en Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Afsluiting door Kristel Lammers

16.00 tot 17.00 uur

  • Interactieve sessie met vragen en discussie over RES en m.e.r.

Tot ziens op 14 december!

 Meld je hier aan