Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Regio van de Toekomst, terugblik op 4 juli, matchmaking

19 juli 2018 BNSP

Op een zomerse 4 juli-dag werd in ’De Hoefslag’ te Barneveld de aftrap gegeven voor de matchmaking van teamcaptains, teamleden en regio’s voor het project Regio van de Toekomst. Iedereen die zich had ingeschreven was uitgenodigd om aan de matchmaking deel te nemen. De BNSP, NVTL, het ministerie van BZK en de vier regio’s, met hun opgaven, maakten nader kennis met de aanwezigen. Hiermee werd het startsein gegeven aan het ontwerpend onderzoek dat in de loop van de aankomende maanden gaat plaatsvinden.

Na het welkom door Rob van der Velden en Ben Kuipers, voorzitters van de BNSP en NVTL, werd het woord gegeven aan Edwin van Uum, naast Jannemarie de Jonge, projectleider van het project Regio van de Toekomst. Na een korte introductie gaf hij het woord aan het aan Emiel Reiding, projectdirecteur van de NOVI. Emiel Reiding ging nader in op de opgaven van de NOVI en de noodzaak en wens om de praktische uitwerkingen van het ontwerpend onderzoek Regio van de Toekomst, in de NOVI te verwerken.

Vervolgens presenteerden de deelnemende regio’s zich. Deze zijn:

  • Arnhem – Nijmegen- Foodvalley
  • Den Haag – Rotterdam
  • Waddenkust – Eemsdelta
  • Flevoland

De regiospecialisten gingen in op de opgaven die in de betreffende regio spelen en waaraan de acht teams, twee teams per regio, invulling gaan geven.

Daarna was er gelegenheid voor de potentiële teamleden, de reeds aangestelde teamcaptain en de regiospecialisten om kennis met elkaar te maken, kennis te delen en verder in te gaan op de  geformuleerde ontwerp-opgaven. Deze worden binnenkort op de website regio van de toekomst gepresenteerd.

De bevindingen werden vervolgens in informele setting met elkaar gedeeld waarna de bijeenkomst werd afgesloten.

Vervolgstap is dat de captains en regio’s concrete vervolgafspraken maken, de teams definitief samenstellen en in september daadwerkelijk met het ontwerpend onderzoek starten.

Hiertoe wordt op 13 september de Kickstartdag georganiseerd. Deze dag staat open voor iedereen die in het project is geïnteresseerd. Regio’s, teamcaptains en teams presenteren zich dan en gaan in op de opgaven die tegen die tijd definitief zijn geformuleerd. Vragen vanuit de aanwezigen en kennisdeling vanuit de organisatie en de betrokken regio’s en teams staan hierbij voorop.

Nadere informatie over het programma en locatie van 13 september volgt zo spoedig mogelijk