Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Regio van de Toekomst | De Oproep! Eindmanifestatie 22 maart 2019

19 februari 2019 BNSP

Regio van de Toekomst, De Oproep vindt plaats in de Lourdeskerk te Scheveningen en vindt

plaats van 13:00 tot circa 17:00.

Regio van de Toekomst: Integratie, Inspiratie, Innovatie 

Na een half jaar keihard werken presenteren de teams van Regio van de Toekomst hun resultaten. Inspirerende visies voor de grote opgaven die de NOVI agendeert:

  • duurzame economie
  • bereikbare woon- en werkomgeving
  • toekomstbestendig landelijk gebied
  • klimaatneutrale samenleving.

Deze opgaven landen in regio’s. De NOVI principes daarbij zijn:

  • combineren van functies boven enkelvoudig ruimtegebruik
  • kenmerken en identiteit van een gebied centraal
  • afwentelen naar tijd en plaats voorkomen.

Dat vraagt om ontwerpkracht gericht op innovatie en integratie. Daarom hebben BNSP en NVTL samen de handschoen opgepakt om Regio van de Toekomst te organiseren.

De Oproep

We roepen iedereen op om actief met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Nederland. De regionale ontwerpverkenningen benutten we als inspiratie. Het gesprek organiseren we aan tafels. Elke tafel richt zich op een opgave en adresseert hun Oproep aan Overheid, Markt en Maatschappij. Hoe ziet de kaart van Nederland er uit als we allemaal onze bijdrage leveren?

Programma

13:00    Inloop en tafelschikking

13:30    Welkom!
Welkomstwoord door Jannemarie de Jonge en Edwin van Uum
Introductie van programma, teams en tafels.

13:45    Kennismaken aan de tafels

14:00    Blok 1 
Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley – Bernadette Janssen
Regio Zuid-Holland – Marco Vermeulen

14:45    Blok 2 
Regio Flevoland – Peter Veenstra en Berdie Olthof
Regio Zuid-Holland – Anne Loes Nillesen

15:30   Blok 3 
Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley – Jeroen Ruitenbeek
Regio Waddenkust-Eemsdelta – Abe Veenstra en Ruut van Paridon

16:15   Eindronde
Tafels formuleren hun Oproep
In gesprek met bestuurlijk speelveld
Aanbieding publicatie, slotwoorden door voorzitters BNSP en NVTL

17:00    Borrel

 

Reserveer deze datum in je agenda en schrijf je  in!

20190322 regio van de toekomst, eindmanifestatie, voorinschrijving