Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Regio van de Toekomst | De Koers | 30 november Pakhuis de Zwijger

21 november 2018 BNSP

Vrijdag 30 november is het zover: we maken we de tussenbalans op van de eerste resultaten van Regio van de Toekomst. De ontwerpteams presenteren hun ‘storyline’ op hoofdlijnen en we krijgen samen inzicht in de koers die ieder team vaart.

We maken ons op voor een serie verrassende en inspirerende presentaties van de ontwerpteams en zoeken volop de discussie op met en tussen alle deelnemers aan deze bijeenkomst: de 8 ontwerpteams, partijen uit de 4 regio’s, het NOVI-team en andere rijksvertegenwoordigers en bovenal de brede groep vakgenoten vanuit de BNSP en NVTL.
Dit belooft een mooi moment van debat en inspiratie te worden!

Het doel: inzicht krijgen in de ‘storyline’ van ieder van de 8 ontwerpteams en het ‘verrijken’ en aanscherpen van hun verhaal vanuit een openbaar advies ter plekke!

 

PROGRAMMA

9.30 uur Inloop en Tafelschikking
10.00 uur Welkom door Rob van der Velden en Ben Kuipers, voorzitters BNSP en NVTL
Introductie van de pitches en de Tafels, Edwin van Uum, gespreksleider
10.15 uur Pitches en openbare adviezen:
Regio Waddenkust-Eemsdelta: energie en klimaat

  • Abe Veenstra, Abe Veenstra landschapsarchitect
  • Ruut van Paridon, van Paridon X de Groot
Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley: next mobility en verstedelijking

  • Bernadette Janssen, BVR adviseurs
  • Jeroen Ruitenbeek, Palmbout Urban Landscapes
Regio Flevoland: toekomst van de landbouw

  • Peter Veenstra, LOLA landscape architects
  • Berdie Olthof, Feddes-Olthof landschapsarchitecten
Regio Zuid-Holland: circulariteit in de bouwopgave

  • Anne Loes Nillesen, Defacto Architecture & Urbanism
  • Marco Vermeulen, Studio Marco Vermeulen
Na de twee pitches van de beide teamcaptains per regio formuleert iedere Tafel een openbaar advies: versterkend, richtinggevend, enthousiasmerend
12.30 uur Lunchbreak!
13:30 The Next Step.
Deelnemers gaan samen per regio met de betreffende ontwerpteams reflecteren over de verkregen openbare adviezen voor verdere uitwerkingen.
14:30 Wrap-Up!
korte statements over de betekenis van het werk van de ontwerpteams voor de regio’s en de NOVI. Wat valt op? Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar liggen de kansen?
15:00 uur Afsluiting met een vooruitblik naar de eindbijeenkomst op 14 februari 2019

 

MELD JE AAN EN KOM OP 30 NOVEMBER NAAR PAKHUIS DE ZWIJGER

Aanmelding Regio van de Toekomst | De Koers

De bijeenkomst wordt ondersteund door Pakhuis de Zwijger. Na de bijeenkomst kan je naborrelen en dineren met life-muziek in het Pakhuis!