Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Reactie ARO vanuit de NVTL en de BNSP

28 januari 2021 BNSP

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2021-2024 is een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij maatschappelijke opgaven te versterken. Het actieprogramma vormt een onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het cultuurbeleid.

Download hier het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp

Lees en download de brief aan minister van Engelshoven en minister Ollongren, die NVTL en BNSP schreven als reactie op het actieprogramma.

Heb je zelf ideeën of opmerkingen ten aanzien van deze reactie of de ARO zelf? We horen het graag.