Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Raad voor Cultuur wil snel overzicht gevolgen coronacrisis voor de cultuursector

20 april 2020 netwerkCorona

De Raad voor Cultuur wil zo snel mogelijk in beeld brengen wat op termijn de organisatorische, personele en economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de culturele en creatieve sector.

Op basis van de economische scenario’s van het Centraal Planbureau kan nu al worden nagedacht over slimme en robuuste maatregelen, die de meerwaarde van de sector voor de samenleving in goede en slechte tijden borgen. Dat schrijft de raad vrijdag 17 april in een brief aan minister Van Engelshoven (OCW).

Voor de korte termijn is de topprioriteit van het kabinet en inwoners van ons land om samen de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Daarnaast wordt er sterk ingezet op het opvangen van de economische schade. Het bijbehorende maatregelenpakket is volgens de raad vanuit de juiste doelstelling opgesteld. Toch is na de bekendmaking van de regelgeving een stroom van reacties uit de culturele en creatieve sector op gang gekomen. De raad pleit daarom voor meer maatwerk door de regels beter aan te laten sluiten op de specifieke situatie en het karakter van de sector. Hoe eenduidiger, eenvoudiger en ruimhartiger, hoe beter.

Meer informatie