Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Raad van Advies | Terugblik eerste termijn RvA en vooruitblik naar de volgende termijn

14 december 2017 BNSP

Jan Pieter Kopper, Voorzitter van de Raad van Advies BNSP

In maart 2015 is de Raad van Advies BNSP opgericht. Een raad bestaande uit stedebouwkundigen en planologen, variërend in leeftijd, werkend in het gehele beroepsveld, afkomstig uit het hele land. De zittingstermijn van een lid in de Raad van Advies is drie jaar, eventueel eenmalig te verlengen met nog eens drie jaar. Dat betekent dat de eerste termijn van de RvA er bij de komende ALV op zit. Een korte terugblik.

De afgelopen drie jaar zijn verschillende onderwerpen en thema’s de revue gepasseerd. We hebben gevraagd en ongevraagd het bestuur van BNSP kunnen adviseren. Terugkijkend denk ik dat we een goede toevoeging aan onze beroepsvereniging zijn. De meerwaarde zit vooral in de extra denkkracht die wij het bestuur kunnen bieden als het gaat om de koers van de BNSP. Waar moeten we op focussen, waar liggen de kansen en welke thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen zijn zo urgent dat we er iets mee moeten voor onze leden en voor ons vakgebied?

Concrete voorstellen van de RvA betreffen het opnemen van het thema ‘circulaire stad / economie’ (of urban metabolism) in het jaarprogramma. Een thema dat op dit moment nog te veel ontwikkelt wordt door specialisten terwijl de ruimtelijke impact enorm is. Een ander terugkerend thema is de rol van de BNSP in relatie tot de Omgevingswet. Welke rol pakt de BNSP, waar zetten we op in (nieuwe pilots?) en wat doen we voor leden (voortzetten Omgevingstour)? Vakontwikkeling is ook een thema waar wij als RvA een belangrijke rol voor de BNSP zien. Zowel de ontwikkeling van de opleidingen als de ontwikkeling van onze leden (ontwikkelen zelflerend vermogen, intervisie, bijscholing).

Eén van de thema’s waar we in 2018 op willen inspelen is de profilering van BNSP. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we als beroepsvereniging nog urgenter en vanzelfsprekender worden in het beroepsveld.

De eerste termijn van de RvA zit er dus op. We nemen afscheid van Sarah Ros, Tjerk Ruimschotel en Enno Zuidema. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten voor de RvA. Vanuit het netwerk worden diverse mensen benaderd. We hopen snel drie nieuwe gezichten te kunnen presenteren. Heeft u ideeën of opmerkingen of zelf een advies voor ons, u kunt altijd met één van de adviesraadleden contact opnemen.

Jan Pieter Koppert
voorzitter Raad van Advies BNSP