Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Publieksevent en boekpresentatie ontwerpstudie Stad × Ruimte

6 september 2022 Blog

Donderdag 6 oktober 13.00u –17.00u
Lindner WTC Hotel & City Lounge, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen

De ontwerpstudie Stad × Ruimte is afgerond met een prachtige publicatie en met gepaste trots nodigen we u van harte uit om de presentatie hiervan bij te wonen. De boekpresentatie gaat gepaard met een feestelijk publieksevent waarin toonaangevende Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers – vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk, onderwijs & onderzoek – de bezoekers meenemen in de ruimtelijke uitdagingen voor de steden, de mogelijke antwoorden hierop en de geleerde lessen van de ontwerpstudie. Deze laten zien hoe door anders kijken, denken en handelen ruimtelijke en maatschappelijke opgaven daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Denk aan de energietransitie, klimaatverandering, mobiliteit, circulariteit, biodiversiteit en inclusiviteit, Kunnen we zo’n veelvoud aan opgaven nog wel ruimtelijk inpassen als we kijken naar de huidige inrichting van de openbare ruimte? Hoe kunnen we de ondergrond hierbij betrekken? En wat kan ontwerpend onderzoek hierbij betekenen? Moeten we ons hedendaagse denken over ruimtegebruik niet kantelen om uitdagingen daadwerkelijk te kunnen aanpakken? Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

De ontwerpstudie Stad x Ruimte
Zeven multidisciplinaire ontwerpteams uit de praktijk en zes studententeams van de TU Delft hebben in 2021 uiteenlopende locaties onder de loep genomen in Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam. De locaties hebben elk een eigen karakter en specifieke condities zoals een historische woonbuurt, sportpark, wederopbouwwijk, industrieterrein, havengebied en verkeersknoop. De teams hebben hierop een eigen visie ontwikkeld en vertaald naar een integraal ontwerp voor een locatie als een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. Het gemeenschappelijke vertrekpunt was hoe integraal en multifunctioneel ruimtegebruik hieraan kan bijdragen waarbij ondergrond, openbare ruimte en gebouw onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zijn de betrokken steden en teams nu wijzer geworden van deze ontwerpstudie en welke lessen kunnen we
trekken uit alle visies, ontwerpen en ervaringen?

Voorlopig programma
12.45u Inloop
13.00u Programma:
 Welkomstwoord door Christophe Pelgrims namens de Vlaamse overheid
 Een drietal inleidende presentaties van vertegenwoordigers bestuur, beleid en beroepspraktijk
 Elevator-pitches ontwerpteams
 Lessen uit de ontwerpstudie
 Paneldiscussie door vertegenwoordigers vanuit bestuur, beleid, beroepspraktijk en onderwijs
 Boekuitreiking
16.15u Borrel en hapje.

Aanmelden
We hebben slechts 80 plaatsen, meld je snel aan via evenbrite van het Departement Omgeving.
Meer informatie over de ontwerpstudie kun je lezen op de projectwebsite.

De ontwerpstudie en publicatie zijn het initiatief van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), TU Delft
(DIMI), Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) en de Vereniging Deltametropool – in nauwe samenwerking
met de steden Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam