Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Publieke ruimte als ontmoetingsmotor | Platform Stad

29 mei 2017 netwerk

Op 22 juni organiseert Platform STAD in samenwerking met het ministerie van I en M de bijeenkomst “Publieke ruimte als ontmoetingsmotor’ met onder andere Daan Zandbelt, (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) en Tjerk Wobbes (Plein 06). Leden van de BNSP worden in het bijzonder uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Meer info en aanmelding via Platform Stad

Foto credits: Gemeente Den Haag/Piet Gispen