Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Publicatie Regio van de Toekomst

18 april 2019 BNSP

De Blauwe Kamer heeft in opdracht van de BNSP en de NVTL een publicatie samengesteld over het ontwerpend project Regio van de Toekomst.

Zes teams van ontwerpers geven inspirerende antwoorden op de grote maatschappelijke opgaven in ons land. Anders omgaan met water, energie, landbouw, mobiliteit, landschap en onze steden. Vernieuwende perspectieven van ‘Regio van de Toekomst’ maken een duurzame toekomst voorstelbaar voor onze eigen leefomgeving. Die nieuwe perspectieven bieden hoop. En zijn de eerste stap in het opnieuw uitvinden van de ruimtelijke ordening van ons land.

In de publicatie Regio van de Toekomst, Schetsen voor de Nationale Omgevingsvisie worden de resultaten getoond van het ontwerpend onderzoek en staan interviews en essays van betrokkenen en deskundigen. Kortom een must-have wanneer je werkt aan de Toekomst van Nederland!

De publicatie is via secretariaat@bnsp.nl  op te vragen. Wij sturen deze dan zo spoedig mogelijk, tegen vergoeding van verzendkosten, naar u toe!