Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Programma bekend! Dag van de Ontwerpkracht 6 juli

14 juni 2022 BNSP

De aanpak van de grote opgaven, als de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk zal leiden tot een ‘wederombouw’ van Nederland. Hoe zorgen we dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd?

Hoe kom je met inzet van ontwerpkracht en cultureel opdrachtgeverschap tot gebiedsbrede toekomstgerichte plannen waarmee meerdere opgaven gecombineerd en integraal worden aangepakt? Hoe koppelen we lange en korte termijndoelstellingen aan elkaar?

Wat kunnen ontwerpers, opdrachtgevers, adviseurs en bestuurders van elkaar leren? Wat kunnen we leren van recente praktijkvoorbeelden? Wat leert ons de geschiedenis?

Met antwoorden op deze vragen willen we bijdragen aan het Programma Mooi Nederland van de minister van VRO. Met de ambitie om Nederland mooier te maken én effectieve oplossingen te bieden.

Georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Met bijdragen van minister Hugo de Jonge, het College van Rijksadviseurs, Winy Maas (MVRDV) en o.a. WUR, Vereniging Deltametropool, vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Laat je inspireren door verhalen en analyses en doe mee met masterclasses, debat en bekijk de tentoonstelling over Ontwerpend Nederland of ga mee met de fietsexcursies!

Programma

(namen van sprekers zijn voor een klein deel nog onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur – Inloop met koffie

09.30 – 11.00 uur

Welkom in Deventer door Locoburgemeester Liesbeth Grijsen

Opening dag door Frénk van der Linden

Welkom door Ben Kuipers, voorzitter van de NVTL, en Stefan Bödecker, voorzitter van de BNSP

De opgave verbeeld door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Inspiratie door Winy Maas, architect, landschapsarchitect en stedenbouwkundige, partner bij MVRDV

Discussie met de zaal

11.00 – 12.30 uur – Masterclasses ochtend

Keuze uit drie masterclasses rond de thema’s verstedelijking, landschap en energie

Verstedelijking I – Transformatieopgave binnenstedelijk

Moderator: Nathan de Groot, Loods: Annemieke Rijckenberg, Zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkeling, Context: Arjan Smits, Vereniging Delta Metropool, Casus: Deventer – de Kien – Harro Wieringa, teamleider Stedenbouw bij Witteveen en Bosch, Panel: Pauline Tiecken, Senior Projectmanager, Gemeente Deventer, David Thelen, Sector Manager Built Environment, MVO Nederland, Paul Roncken, Directeur NatuurCollege, Provinciaal Adviseur Kwaliteit en Docent Wageningen Universiteit, Ilse Voskamp, onderzoeker klimaatbestendigheid, Wageningen Environmental Research, Emiel Reiding, Secretaris- Directeur, Metropoolregio Amsterdam

Landschap I – Conventionele landbouw vs stikstof

Moderator: Sophie Stravens, Loods: Liesje Mommer, Hoogleraar, leidt het Wageningen Biodiversiteits Initiatief, Context: nog te bevestigen, Casus: Rens Wijnakker, senior landschapsarchitect en onderzoeker bij Fabrications over de Gelderse vallei, Panel: Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, Wouter Ubbink, VN Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel, Pieter Veen, landschapsarchitect en oprichter van Circular Landscapes

Energie I – Opwekking en ruimtelijke kwaliteit

Moderator: Desiree Hoving, Loods: Laura de Vries, vice-voorzitter jonge klimaatbeweging, Context: Boris Hocks, directeur, Generation Energy, Casus: Saline Verhoeven, associate landschapsarchitect bij Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw, Panel: Jan Schouw, conceptontwikkelaar, verbinder, De Volharding, Ziega van den Berk, landschapsarchitect, MUST stedenbouw, Gerrie Fenten, senior beleidsmedewerker, Nationaal Programma RES, Martin Verwoest, stedenbouwkundig supervisor, Gemeente Leiden, Daan Helming, projectleider ecologische hoofdinfrastructuur, Groene Netten

12.30 – 14.00 uur – Lunch

Tijdens de lunch kunt u ook nog deelnemen aan een aantal excursies en een tentoonstelling bezoeken over verschillende plannen

14.00 – 15.00 uur – Speech Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Met een panel: 2 loodsen, Jolijn Valk, voorzitter BNA, Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs, Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool, Stefan Bödecker, voorzitter BNSP en Ben Kuipers, voorzitter NVTL

15.00 – 16.30 uur – Masterclasses middag

Keuze uit drie workshops rond de thema’s verstedelijking, landschap en energie

Verstedelijking II – Uitleg aan de randen

Moderator: Nathan de Groot, Loods: Annemiek Rijckenberg, zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling, Context: Gijs van den Boomen, creatief directeur, KuiperCompagnons, Casus: Gerwin de Vries, oprichter van Flux landschapsarchitectuur, Panel: Harry Boeschoten, programma directeur Groene Metropool, Staatsbosbeheer, Aad van Klaveren, opgave manager, Gemeente Alphen ad Rijn, Emiel Reiding, directeur Metropoolregios Amsterdam, Leon Valkenburg, consultant bij Tauw Europees Advies- en engineersbureau, Lot Locher, director climate, ONE Architecture & Urbanism

Landschap II – Natuur en bodem en water: klimaatadaptatie

Moderator: Sophie Stravens, Loods: Liesje Mommer, Hoogleraar, leidt het Wageningen Biodiversiteits Initiatief, Context: Esther Bergstra, landschapsarchitect, BoschSlabbers, Casus: Peter de Ruiter, Veengebied specialist, Universiteit van Amsterdam, Panel: Peter van der Haar, beleidsmedewerker openbaar gebied, Gemeente Meijerijstad, David van Raalten, directielid Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gerda Lenselink, strategisch adviseur integraal waterbeheer, Deltares, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, Jaap Slootmaker, directeur generaal Water & Bodem, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Energie II – Opslag en distributie

Moderator: Desiree Hoving, Loods: Laura de Vries, vice-voorziter jonge klimaatbeweging, Context: Taco Kuijers, projectmanager en urban designer, Generation Energy, Casus: Pim Kupers, landschapsarchitect, H+N+S, RES Fryslan de energiewaaier, Panel: Hans Tijl, algemeen directeur, Provincie Flevoland, Alan Croes, senior manager Energy System Planning, TenneT, Martin Verwoest, stedenbouwkundig supervisor, Gemeente Leiden, Olof van der Gaag, voorzitter NVDE, Daan Helming, projectleider ecologische hoofdinfrastructuur, Groene Netten

16.30 – 17.00 uur – Afsluiting van de dag door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

17.00 – 18.00 uur – Borrel

Leden BNSP en NVTL nemen gratis deel, reserveer snel een ticket!

Geen lid? Koop een kaartje via deze link.