Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Primum nodigt je uit voor de inspiratiesessie Ontwikkelperspectieven Ruimtelijk Domein

29 januari 2019 netwerk

Hierbij nodigt Primum je uit voor de inspiratiesessie ‘ontwikkelperspectieven Ruimtelijke domein’ op donderdag 14 februari van 9.30 uur tot 12 uur.

Veel gemeenten hebben een beeld van een globale aanpak van de drie grote gemeentelijke opgaven; energietransitie, klimaatadaptatie en de participatieve consequenties van de omgevingswet. De doorvertaling naar de praktijkuitvoering is nog een intensieve zoektocht.

Door een open gesprek tussen de beleid-makende kant en experts vanuit de uitvoeringspraktijk, willen we tijdens deze interactieve bijeenkomst met elkaar ontwikkelperspectieven (voor de stap van beleid naar praktijk) creëren voor deze grote opgaven. Daarbij willen we tevens verkennen in welke mate een integrale aanpak mogelijk is.

De opzet van de bijeenkomst is als volgt:

  • 9:30 uur Ontvangst en kennismaking
  • 9:45 uur Twee inspirerende sprekers over mogelijkheden voor de realisatie van de drie grote gemeentelijke opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie en omgevingswet
  • 10:15 uur Integrale ontwikkelperspectieven met elkaar creëren via uitdagende opdrachten
  • 11:15 uur Plenaire reflectie en verdieping op de vraag ‘waarin kunnen beleid en  uitvoeringskant elkaar versterken?’
  • 12:00 uur Afsluiting van de bijeenkomst

De inspiratiesessie vindt plaats op donderdag 14 februari van 9.30 uur tot 12 uur op de Academy, adres: Podium 9 te Amersfoort.

Uitgenodigd zijn gemeentelijk strategisch adviseurs die werkzaam zijn in de beleidsvelden: ruimtelijk domein, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie, uitwerking omgevingswet en wonen. Graag ontvangen we uiterlijk 8 februari uw aanmelding via mailadres: info@primum.nl

We hopen op uw komst!

Vriendelijke groet, Alex van Doorn en Eva de Ruiter M. +31 (0)6 1270 5970 | E: eva.deruiter@primum.nl | I: www.primum.nl