Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Presentatie Floor Milikowski – Een klein land met verre uithoeken

12 augustus 2020 BNSP

29 oktober 19:30 – 21:30 | Floor6 | De Ruijterkade 107 | Amsterdam

Maakt het uit of je wordt geboren in Amsterdam of in Delfzijl? Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad?

​Ook in Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken verdwijnt werkgelegenheid, krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. 

Tegenover luxe appartementen langs de Maas in Rotterdam en succesvolle startups op Strijp S in Eindhoven, staan lege winkelstraten in Sittard en vervallen woonbuurten in Emmen. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden, bewoners en bestuurders op zoek naar houvast in een veranderende wereld. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter.”
Bron: Floor Milikowski 

Floor Milikowski introduceert, op uitnodiging van de BNSP, haar boek en de thema’s die daarin worden behandeld op donderdag 29 oktober. Daarna volgt met u en onder leiding van Eric van der Kooij, tevens moderator, en Steef Buijs, een interactieve discussie over het boek en de thema’s die de schrijver hierin aan de orde stelt. De bijeenkomst staat open voor maximaal 30 deelnemers dus wil je verzekerd zijn van een plaats, schrijf je dan nu in.

Presentatie Floor Milikowski 11 februari 2021
Lid BNSP/Geen lid BNSP

De presentatie staat open voor leden en niet-leden van de BNSP.  Leden betalen € 7,50 , niet-leden betalen € 15,00  ter plekke te voldoen.