Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Platform31 | verslag seminar Circulaire Gebiedsontwikkeling

13 maart 2018 netwerk
Verslag seminar circulaire gebiedsontwikkeling
 Op 7 februari organiseerde Platform31 een seminar over circulaire gebiedsontwikkeling.
“Wat gaan we nu eigenlijk anders doen?” Met deze vraag prikkelde dagvoorzitter Ruben Maes de volle zaal aan het begin van de ochtend. Een divers publiek van 200 aanwezigen liet zich in een ochtend in BlueCity in Rotterdam bijpraten over de stand van zaken en ambities in circulaire gebiedsontwikkeling.
Het ontwikkelen van gebieden is niet nieuw en ook in hergebruik van materialen zijn we niet slecht. In een circulaire economie gaan we echter een stap verder. We creëren waarde waar we deze nu nog weggooien.
Een interessant thema waar de BNSP zich dit jaar ook graag aan wil commiteren.
Van het seminar is een verslag gemaakt en naar aanleiding daarvan is een publicatie verschenen.