Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Plandag 2020 | Nieuwe zekerheid

13 januari 2020 BNSPJong BNSP

De huidige generatie ruimtelijke professionals is groot geworden met het idee dat het leven bol staat van onzekerheden. Klimaatverandering, globalisering en technologische ontwikkeling geven nog een stevige duw aan die overtuiging. En terwijl wij de processen en regels om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, nog aan het uitvinden zijn, zien we in de samenleving en in politieke middens een roep naar zekerheid ontstaan.

Op PlanDag 2020 willen we in debat gaan over dit spanningsveld. Met een aantal interessante sprekers. En uiteraard aan de hand van jouw bijdrage in een paper, praktijkbespreking of opiniestuk.

In hoeverre komen we als ruimtelijke professionals vandaag nog weg met een discours over onzekerheid? De positie die de ruimtelijke professional doorgaans inneemt, kan bij groepen in de samenleving elitair en bedreigend overkomen. Of het nu gaat over de bouwshift, verdichtingsprojecten, stadscentra autovrij maken of wonen nabij stations, het zijn onderwerpen waarbij we steeds op korte termijn en op individueel niveau inspanningen van mensen vragen. En dit terwijl de positieve effecten vaak pas op lange termijn en op macroniveau merkbaar zijn.

Hoe ga jij om met weerstand tegen verandering in de leefomgeving? Kunnen we door ruimtelijk beleid zekerheid bieden en beschikken we over de juiste planningsmechanismen? Kunnen kennis en creativiteit onzekerheid verminderen of jagen ze mensen enkel maar angst aan? Moet ruimtelijke planning niet gewoon wat populistischer worden? En ben jij in staat ook tastbare resultaten neer te zetten waar mensen blij mee zijn, die vertrouwen scheppen en zekerheid bieden? Deze en andere vragen liggen op tafel op 28 mei.

Meer info over deelname en het indienen van papers