Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


PLANDAG 2019 | Meer met Meer

18 april 2019 BNSP

 

Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. In onze ruimtelijke keuzes krijgt ruimtelijke kwaliteit opnieuw aandacht en laten we niet-monetaire waarden zoals duurzaamheid, collectiviteit en circulariteit steeds vaker meewegen. Een ideale tijd dus, om echt werk te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: klimaat, energie, mobiliteit, digitalisering, inclusiviteit, om er enkele te noemen.

Een goed draaiende economie zorgt echter voor zowel tijds- als ruimtedruk. Bovendien stapelt zich, samen met de opgaven, ook het aantal te betrekken actoren op. Ervoor zorgen dat iedereen in de genoemde transities mee kan en wil, vereist een transitie op zich.

Meer met meer. Hoe doen we dat? Wie betaalt de ruimtelijke transformaties? En bepaalt die ze ook? Van wie is de ruimte? Hoe hou je onder toenemende stedelijke druk nog ruimte open of ongedefinieerd? En wat vergt dit van de ruimtelijke professional? Deze en andere vragen liggen op tafel op 23 mei tijdens de PLANDAG 2019.

Meer info over de thema’s en de subthema’s vind je hier

PAPERS

Aan de deelnemers is gevraagd om vooraf bij te dragen aan de discussies in de vorm van:

  1. Een paper: een wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage van maximum 10 bladzijden.
  2. Een opinie: een professionele visie en standpunten van 2 à 4 bladzijden.
  3. Een praktijkbespreking: concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken van 2 à 4 bladzijden.

Meerdere papers zijn ingediend die meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog. Meer info over de bijdragen en awards vind je hier

PRAKTISCH

De Plandag vindt dit jaar plaats in Cultuurhuis De Warande | Warandestraat 42 | Turnhout. Meer info  over sprekers en programma: plandag.net