Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Plandag 2018 Gedrag(en) Ruimte | Update

8 mei 2018 BNSP

Plandag 2018 Gedrag(en) Ruimte

Het programma is rond, papers zijn ingediend en een volle dag met presentaties, paperbesprekingen, award-uitreikingen en excursies  staat voor je klaar!

Is het niet tijd dat de ruimtelijke professional wat meer luistert naar gedragswetenschappers? Sociologen, antropologen, gedragseconomen, criminologen bestuderen hoe de keuzes die mensen maken – ook deze die verband houden met ruimtelijke ontwikkeling – worden beïnvloed door sociale, emotionele en cognitieve factoren. Voor de ruimtelijke professional is het geen automatisme om hier actief rekening mee te houden. Vaak gaapt er een gat tussen ‘het plan’ en hoe mensen daadwerkelijk met de ruimte omgaan.

Tijdens de Plandag 2018 ontmoeten ruimtelijke professionals uit België en Nederland elkaar dit jaar in het Energiehuis in Dordrecht. Hoe verhouden gedrag en ruimte zich tot elkaar? En hoe kan een groter inzicht in deze relatie tot meer ‘gedragen ruimte’ leiden? Met een stevig gevuld en erg divers programma hopen we op deze vragen antwoorden te vinden..

Zien we jou op 31 mei in Dordrecht? Aanmelden kan nog!

Meer informatie en inschrijving