Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Plandag 2018 | Gedrag( ) en Ruimte | 31 mei 2018 | Dordrecht Energiehuis

11 februari 2018 BNSP

Reserveer de datum en dien je paper in!

Mensen gedragen zich zelden zoals een ruimtelijke professional het bedenkt. Dat keuzeprocessen van mensen (die zich uiten in gedrag) nochtans bepalend kunnen zijn voor het slagen van ruimtelijke projecten en beleid, dat weten we. Hoe kunnen we dan beter inspelen op keuzes en gedrag? Nederlandse en Belgische vakgenoten komen op PlanDag 2018 samen om hierover ervaringen, kennis en inzichten uit te wisselen.

We treffen elkaar op 31 mei in Dordrecht. Deelnemen met een bijdrage wordt zeer gewaardeerd, maar ook zonder bijdrage ben je van harte welkom.

Heb je zelf ook wat te vertellen over de veelzijdige relaties tussen gedrag en ruimte? Dien een Paper (max. 10 pagina’s) in en lever je wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage aan het debat. Maak in een Opinie (2 à 4 pagina’s) je professionele visie en standpunten kenbaar. Of deel je concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken via een Praktijkbespreking (2 à 4 pagina’s). Bij aanmelding voor de PlanDag geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke.

Dien je een Paper in, dan kan je meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog.

Info en instructies: Bijdragen en awards

Deadlines

12 februari 2018: indienen abstract (max. 250 woorden)
11 april 2018: indienen volledige bijdrage

Meer informatie over Plandag 2018, het thema en mogelijkheden tot inschrijving