Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

26 oktober 2020 BNSP Jong BNSP

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen

In augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier jonge stedenbouwkundigen en landschappers hebben in telkens halfjaarlijkse roulatie bij vier werkgevers (Lola, plein06, Gemeente Rotterdam en Rho adviseurs) gewerkt en zo hun 2-jarige beroepservaringsperiode (BEP)doorlopen. Sindsdien hebben meerdere trajecten Ruimtelijk Traineeship plaats gevonden.

Dit traject is een initiatief van de BNSP en NVTL in samenwerking met de werkgevers en is ontstaan met steun van de Rijksbouwmeester. De vier werkgevers hebben een programma ontwikkeld, een selectieprocedure opgestart en de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om de optimale ontwikkeling aan de kandidaten aan te bieden.
De trainees zijn zeer enthousiast, lees de BEPTalks waar een aantal voormalige trainees hun verhaal vertellen, en vaak volgt op het volgen van een Ruimtelijk Traineeship een vast contract bij een van de vier werkgevers. Ook deze zijn zeer enthousiast over het resultaat en gaan dikwijls voor een tweede ronde.

Naar aanleiding van de eerste ronde heeft een evaluatie  plaats gevonden en deze is vorm gegeven in een publicatie.

De publicatie is hier te downloaden.

Mocht je als  werkgever interesse hebben om een ‘traineeship’ op te zetten of deze als jong professional te gaan volgen laten het ons dan weten via secretariaat@bnsp.nl. De BNSP zet zich graag in om geïnteresseerde werkgevers en trainees bij elkaar te brengen.