Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

6 september 2018 BNSP Jong BNSP

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen

 Afgelopen augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier jonge stedenbouwkundigen en landschappers hebben in telkens halfjaarlijkse roulatie bij vier werkgevers (Lola, plein06, Gemeente Rotterdam en Rho adviseurs) gewerkt en zo hun 2-jarige beroepservaringsperiode (BEP)doorlopen.

Dit pilot-traject is een initiatief van de BNSP en NVTL in samenwerking met de werkgevers en is ontstaan met steun van de Rijksbouwmeester. De vier werkgevers hebben een programma ontwikkeld, een selectieprocedure opgestart en de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om de optimale ontwikkeling aan de kandidaten aan te bieden.

De trainees bleken zeer enthousiast en drie van de vier hebben een vast contract gesloten bij de werkgevers. Ook de vier werkgevers bleker zeer enthousiast over het resultaat en met de opgedane kennis uit de eerste ronde hebben zij zich direct gecommiteerd aan een tweede ronde met 4 nieuwe kandidaten.

Daarmee kan de pilot als geslaagd worden beschouwd. Het traject is nu beschreven in een handige evaluatie. De evaluatie heeft als doel om meer werkgevers te overtuigen van de meerwaarde van het traineeship.  Het enige wat er voor nodig is om zo’n traineeship te organiseren is; 4 werkgevers uit de stedenbouw, ruimtelijke ordening of landschapsarchitectuur die in elkaars nabijheid (een stad of een regio) gevestigd zijn.  Samen met de evaluatie, de kennis bij de BNSP en de PEP is een traineeship dan zo opgezet.

De evaluatie is hier te downloaden.

Gezocht werkgevers die ‘ruimtelijke traineeship’ willen organiseren

Mocht je interesse hebben om ook een ‘traineeship’ op te zetten laten het ons dan weten via dit aanmeldformulier. De BNSP zet zich graag in om geïnteresseerde werkgevers bij elkaar te brengen.

Aanmelding voor het opzetten van een traineeship