Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Panorama Nederland meets PBL 11 juni – 21 juni

22 mei 2019 netwerk

Het Panorama Nederland – gemaakt door het College van Rijksadviseurs – is On Tour. Van 11 tot en met 21 juni is Panorama NL op bezoek bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Panorama NL is een 360 verbeelding van een mogelijke toekomst van Nederland.

Panorama Nederland is een verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan veranderen, tegen de achtergrond van vier leidende thema’s; klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. Het panorama is bedoeld als een eerste aanzet voor een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld. Het voorziet tevens in een aantal principes en instrumenten die helpen om een weloverwogen en breed gedeelde strategie te ontwikkelen voor de inrichting van het land. Denk daarbij aan governance en solidariteit.

Wij nodigen je van harte uit om mee te doen aan Panorama Nederland meets PBL en deel te nemen aan de opening, de slotsessie en/of één van de workshops, waarin deze verrijkende ontmoeting centraal staat. Het PBL zal het Panorama NL omlijsten met prikkelende inzichten, feiten en ideeën vanuit lopende en recent afgeronde onderzoek. De toekomst is tenslotte onzeker. Wat willen we, en hoe gaan we dat organiseren?

Dinsdag 11 juni: Openingsbijeenkomst

> 12 tot 14 uur workshop Water verbindt ons / Nederland later #2

Workshopleiders Willem Ligtvoet en Rienk Kuiper

Welke opgaven liggen er met betrekking tot water voor ons de komende 30 jaar, wat staat ons nog te wachten, en waarin zullen we keuzes moeten maken?

> 16 tot 18 uur Opening

Openingsbijeenkomst door Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Hans Mommaas (directeur PBL) en lezing door David Hamers over onzekerheden en de recent opgestelde toekomstbeelden uit de Ruimtelijke verkenningen.

Woensdag 12 juni

> 12 tot 14 uur workshop Rijk Boerenland

Workshopleiders Petra van Egmond en Lia van de Broek

Welke opgaven liggen er met betrekking tot landbouw en natuur voor ons de komende 30 jaar, welke veranderingen staan ons nog te wachten, en waarin zullen we keuzes moeten maken?

Vrijdag 14 juni

> 12 tot 14 uur workshop Nieuwe energie

Workshopleiders Marloes Dignum en Jan Matthijsen

Welke opgaven liggen er met betrekking tot energie voor ons de komende 30 jaar, welke veranderingen staan ons nog te wachten, en waarin zullen we keuzes moeten maken?

Dinsdag 18 juni

> 12 tot 14 uur Workshop Meer tijd voor elkaar

Workshopleiders Daniëlle Snellen en Kersten Nabielek

Welke opgaven liggen er met betrekking tot verstedelijking, wonen en werken voor ons de komende 30 jaar, welke veranderingen staan ons nog te wachten, en waarin zullen we keuzes moeten maken?

> 15 tot 18 uur Workshop Governance (met onder meer Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, Parkstad Limburg)

Workshopleiders Marc Hanou, Martijn Vink en Otto Raspe

Welke opgaven liggen er met betrekking tot de sturing van de Nederlandse samenleving voor ons de komende 30 jaar, welke ontwikkelingen voorzien we al, en wat moeten we daarmee?

Donderdag 20 juni

> 15 tot 18 uur Atelier Synthese (besloten bijeenkomst werkgroep Panorama NL PBL)

Vrijdag 21 juni: Slotbijeenkomst

> 14 tot 17 uur Slotbijeenkomst Geleerde Lessen en andere vergezichten

De geleerde lessen van de ontmoeting van het Panorama NL en het PBL.

Door Marc Hanou en externe sprekers (nader te bepalen).

Afsluiting door André van Lammeren (onderdirecteur PBL) – aansluitend borrel met foodtruck

 

Aanmelden

Elke sessie wordt voorafgegaan door een rondleiding door een van onze suppoosten in het Panorama NL en de bijbehorende tentoonstelling. Je kunt je aanmelden via evenementen@pbl.nl.  Vermeld de titel, dag en tijdstip van de sessie(s) je wilt bijwonen – voor alle sessies geldt dat er beperkt plaats is, daarom geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Het Panorama NL wordt tentoongesteld in het atrium van B30 (Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag).