Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Overheid

De werkgroep ‘Overheid’ bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en Rijk. We agenderen onerwerpen zoals de (veranderende) rol van stedebouwkundigen in overheidsdienst, opdrachtgeverschap vanuit overheidsinstanties en de wijze waarop tenders worden uitgeschreven. Ook de relatie met de politiek, de plaats binnen de organisaties, interne en externe opleidingsmogelijkheden,  kennisontwikkeling, arbeidsvoorwaarden etc. zijn onderwerpen die aan de orde komen.

Inhoudelijke thema’s worden met elkaar gedeeld. De nieuwe ruimtelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, gezondheid, nieuw beleid, de Omgevingswet en de gezamenlijke verkenning naar een nieuw ‘instrumentarium’  zijn hiervan enkele voorbeelden. Vanuit de deelnemers kunnen onderwerpen waaraan men aandacht wil besteden, worden geagendeerd.

Werk je bij een gemeente, provincie of de Rijksoverheid? Schuif dan aan, deel je ervaringen en word samen slimmer.

Meld je aan bij secretariaat@bnsp.nl  onder vermelding van Werkgroep Overheid