Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Oproep

 

De BNSP en de NVTL zijn op zoek naar vrijmoedige en optimistische ideeën voor onze woonomgeving. Gemeente Sittard-Geleen bijt de spits af met een studielocatie waarvoor onze leden een vrije denkoefening kunnen doen. Niet-leden met interesse kunnen zich ook melden. Ditmaal ben je je eigen opdrachtgever.

Onze woonwijken komen voort uit een rijke ontwerp- en planningstraditie. Met grote stadsontwikkelingen van ontwerpers als Berlage, Stam-Beese, Granpré Molière en Van Eesteren. Later gevolgd door overheidsprogramma’s als het groeikernenbeleid en de Vinex, die een goede en rechtvaardige indeling van de ruimte beoogden, en de compacte stad gedachte met een mix aan functies. Dat alles ging gepaard met een ontwerpimpuls van toonaangevende ontwerpers.
Wat is de volgende stap? De maatschappelijke vraagstukken zijn drastisch veranderd. Denk alleen al aan het gezond houden van mens en aarde, de vergrijzing en het verdampen van de sociale mix van bewoners in de corporatiewoningen. Nieuwe woonomgevingen zijn een potpourri aan plekken. Plekken die nog vrijkomen, die waren overgeslagen of plekken die transformeren.
Voor dit soort plekken doen we de oproep om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie. Daarbij is de kracht van de verbeelding nodig. We starten met het centrum van Geleen. Er is alle ruimte voor vrije ideeënontwikkeling. Ontwerpers en planologen bedenken ditmaal zelf het programma van eisen voor hun ontwerp.

Wie kan meedoen?
We vragen teams een idee in te dienen voor het centrum van Geleen. Iedereen kan meedoen mits een ruimtelijk professional teamleider is. De oproep staat kosteloos open voor leden van de BNSP en de NVTL.
Ben je geen lid, dan kun je meedoen tegen betaling van € 25 inschrijfgeld.

Dialoog
Het doel van de oproep is om optimistische en vrijmoedige ideeën voor woonomgevingen te genereren. Daarmee worden direct betrokkenen geïnspireerd om het gesprek te voeren over hun eigenwoonomgeving van de nabije toekomst. Met direct betrokkenen bedoelen we: bestuurders, raadsleden, bewoners, gebruikers, ontwikkelaars, ambtenaren en belangengroeperingen. Om die reden worden twee verschillende ideeën geselecteerd die worden uitgewerkt in een publieksvriendelijke maquette en een ontwikkelstrategie en dienen als basis voor een goed gesprek. Zo ontstaat ruimte voor een oprechte dialoog over de mogelijkheden van kansrijke plekken.

Fase 1 | gezocht vrijmoedige en optimistische ideeën met een realistische blik
Tijdens de eerste fase schrijf je je idee beknopt uit. Er is geen programma van eisen. Jij bepaalt welke maatschappelijke vraagstukken in jouw plan worden opgepakt zoals het gezonder maken van de aarde; of er grote of kleine woningen nodig zijn; of en zo ja welke combinaties van voedsel, energie en werk mogelijk zijn; of het gaat om alleenwonenden, families of vriendengroepen; hoe openbare plekken kunnen worden benut en ingericht; welke verdeling er is tussen sociale huur, eigenbouw, coöperaties, ontwikkelaars enzovoort.

Inzending
Uiterlijk 11 september 2020, 17:00 uur dien je via dit deelnameformulier je idee in. Voor deze eerste fase ontvang je geen vergoeding. Zie het reglement voor voorwaarden van deelname.

Beoordeling
Alle inzendingen worden door een selectiecommissie beoordeeld. Zij selecteren twee teams die worden uitgenodigd hun idee verder uit te werken. Bij deze keuze wordt gelet op (in willekeurige volgorde):

 • De mate waarin het idee getuigt van vrijmoedigheid en optimisme
 • De mate waarin het idee urgente maatschappelijke vraagstukken agendeert
 • De mate waarin het idee de specifieke vraagstukken van de studielocatie adresseert
 • De mate waarin het idee haalbaar en uitvoerbaar is

De selectiecommissie bestaat uit:

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
 • Ben Kuipers, voorzitter NVTL
 • Nicole Maurer, architect en lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Sittard-Geleen
 • Joop Petit, architect en betrokken bij Stadslab Geleen
 • Jacqueline Tellinga, bestuur BNSP

De selectiecommissie wordt voorgezeten door Joost Schrijnen, stedebouwkundige.
Van de selectieprocedure wordt verslag gemaakt door Mark Hendriks, hoofdredacteur Blauwe Kamer.

Bekendmaking geselecteerde teams
Op 16 oktober krijgen de deelnemers bericht of ze tot een van de twee teams behoren die worden uitgenodigd hun idee uit te werken. Alle ingediende plannen worden genoemd op de website van de BNSP/NVTL en opgenomen in het selectieverslag.

Fase 2
Wanneer je team is geselecteerd, heb je twee maanden de tijd om je idee uit te werken in:

 1. een publieksvriendelijke maquette (de schaal wordt in overleg bepaald);
 2. een (beeld)essay of een andere vrije vorm (in overleg te bepalen);
 3. een ontwikkelstrategie die aantoont dat de haalbaarheid van het voorstel aannemelijk is.

Het is belangrijk dat de uitwerking begrijpelijk is voor niet-ingewijden in het vak. Per team is € 14.000 excl. btw beschikbaar voor de uitwerking. Via een overeenkomst van opdracht wordt met het leveren van bovenstaande punten akkoord gegaan. De vergoedingen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Presentatie
De maquettes en plannen van de twee teams worden gepresenteerd in Geleen en op een nader te bepalen BNSP-locatie. De resultaten worden op de websites van beide verenigingen en zo mogelijk ook in druk openbaar gemaakt.

Vervolg
Het staat de geselecteerde teams vrij om, na afloop van de presentatiemomenten, in nader overleg te treden met de gemeente over de mogelijkheid van verwezenlijking van hun idee. Er bestaat geen inspanningsverplichting tussen de deelnemende gemeente en de BNSP of NVTL over een vervolg.

Planning

 • 3 juli: bezoek Geleen. Deze dag worden rondleidingen op locatie georganiseerd. Je moet je hiervoor aanmelden via oproep@bnsp.nl  waarna je een tijdschema ontvangt
 • 17 augustus 17.00: deadline indienen vragen via oproep@bnsp.nl. Vrijdag 21 augustus publicatie vragen en antwoorden
 • 3 september, extra rondleiding Geleen Centrum. Start 13:00 | Stadskantoor Geleen Centrum | Markt 1. Aanmelden via oproep@bnsp.nl
 • 11 september 17:00: deadline ontvangst ideeën fase 1
 • 16 oktober: bekendmaking geselecteerde teams en start fase 2
 • 30 oktober: bindende werksessie op locatie met geselecteerde teams, de uitschrijver en de gemeente Geleen
 • Begin 2021: presentatie eindresultaten

Contact
oproep@bnsp.nl
of bel 06 480 707 93


Hieronder bevinden zich de links naar de benodigde documenten.

Oproep 

Studielocatie Geleen

Reglement

Vragen en Antwoorden

Inzending van ideeën is niet meer mogelijk, de inzendingstermijn is verstreken.


Deze oproep is een initiatief van de BNSP in samenwerking met de NVTL, de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg.

 

 

 

 

BNSP

De woonwijk als noviteit | eindpresentatie in Geleen

Op 26 februari presenteren de twee geselecteerde teams hun uitgewerkte ideeën voor de eerste editie De woonwijk als noviteit. Deze presentatie vindt plaats in het.

Lees meer