Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Oproep van de universitaire studies Aardwetenschappen en Milieuwetenschappen

3 juni 2021 netwerk

Geef uw mening over aansluiting van de universitaire studies Aardwetenschappen en Milieuwetenschappen en draag bij aan een goede aansluiting van deze opleidingen op de arbeidsmarkt.

Universiteiten hechten veel waarde aan een goede aansluiting van haar opleidingen op de arbeidsmarkt. Om nu en in de toekomst een goede aansluiting van de opleidingen Aard- en Milieuwetenschappen te waarborgen, wordt op dit moment arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd. Daarbij is de mening en input van organisaties waar aard- of milieuwetenschappers werkzaam zijn van groot belang. Het Platform Aard- en Milieuwetenschappen (AMW), waarin 10 Universiteiten samenwerken, vraagt u daarom om uw mening te geven middels een digitale enquête.
Door middel van dit onderzoek heeft u als werkgever de kans om uw behoeften aan te geven. Daarnaast kunt u aangeven aan welk type afgestudeerden er (op termijn) binnen uw organisatie behoefte is. Op deze manier kan de opleiding van de juiste inhoud worden voorzien, zodat een goede aansluiting op de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd.

De enquête is bedoeld voor mensen zicht hebben op wat er verwacht wordt van aard- of milieuwetenschappers en daarmee (mede)verantwoordelijk zijn voor het aannemen van deze mensen binnen de organisatie. De digitale enquête is bereikbaar via de deze link.
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst staat open tot 9 juni 2021. Lexnova Marktonderzoek voert het onderzoek uit en verwerkt de antwoorden anoniem en vertrouwelijk.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Uw input wordt zeer gewaardeerd. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met marktonderzoek@lexnova.nl.