Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OPROEP ONDERGRONDS BOUWEN

28 oktober 2021 BNSP

De BNSP is voornemens om in het nieuwe jaar een BNSP-Salon aan ondergronds bouwen te wijden. We zoeken specifiek BNSP-leden die zich aan dit thema willen verbinden om de verdieping letterlijk en figuurlijk te zoeken en vorm te geven om deze salon voor te bereiden. Wil jij als BNSPlid plaatsnemen in deze werkgroep en jouw kennis met ons delen ter voorbereiding van de BNSP-Salon?  Neem dan contact op met het stafbureau van de BNSP; Anne Dubois of Judith Flapper via secretariaat@bnsp.nl.

Aanleiding voor het agenderen van de ondergrond is onder anderen dat deze thematiek nog steeds wat onderbelicht is.
ARCAM is hierop in gesprongen met de tentoonstelling ‘Sub terra – New roots for underground urbanism’ . Met deze tentoonstelling onderzoekt Arcam de kansen van ondergronds bouwen en leven in Amsterdam en daarbuiten. Sub terra verdiept je kennis van het gebruik van de ondergrond door de eeuwen heen en van ondergrondse toekomstvisies op woningbouw, biodiversiteit en het klimaat. De tentoonstelling is gratis te bezoeken bij Arcam van t/m 6 februari 2022. De BNSP heeft Indira van ’t Klooster (directeur ARCAM) en Thijs van Roon (curator van de tentoonstelling) uitgenodigd om het BNSP-kwartaalartikel van de Blauwe Kamer te vullen met informatie over de tentoonstelling en daarmee ondergronds bouwen nader te agenderen, ook voor onze vakgroepen.