Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OPROEP | GPKL zoekt stedenbouwers en planologen voor de werkgroep Bestaande Openbare Ruimte

26 november 2020 netwerk

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten.
Om ontwikkelingen rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te bieden, is in 2006 het GPKL opgericht. Door gezamenlijk op te trekken (onder andere in het landelijk opererende platform) vergroten gemeenten hun inbreng in overleg over afstemming en voorbereiding van wetgeving rond kabels en leidingen. Er zijn zo’n 100 gemeenten aangesloten, samen goed voor bijna 50% van aantal inwoners van Nederland.

Om alle opgaven in de onder- en bovengrondse openbare ruimte de komende 30 jaar van een plaats te voorzien is bij NEN een commissie bezig met het herijken van de NEN7171-1 (ondergrondse infra). Voor de werkgroep “Bestaande openbare ruimte” is de wens om vanuit het platform van de BNSP aansluiting te verkrijgen. Zonder stedenbouwkundigen en planologen geen onder- en bovengrond.

Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact op met Berry Kok via info@gpkl.nl

Meer informatie over GPKL