Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Oproep: denk jij mee over de slimme stad van morgen?

2 november 2020 BNSP

Technologisering en digitalisering veranderen met een ongekende snelheid en impact de manier waarop we leven en de steden en dorpen waarin we leven. Daarbij ligt de focus vaak op techniek, maar hoe veranderen de stedenbouw, de landschapsinrichting en de architectuur als gevolg van deze nieuwe industriële revolutie? Hoe ontwerpen we leefbare ‘smart’ cities? Hoe moeten bestuurders, ontwerpers, inrichters en beheerders, hier mee aan de slag? En welke tools hebben we hiervoor nodig?

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ gaan (gemeentelijke) overheden, het bedrijfsleven en belangenverenigingen, waaronder ook de BNSP, de NVTL en de BNA, op zoek naar antwoorden op deze vragen. Samen ontwikkelen, toetsen en implementeren we de tools die nodig zijn om de ontwerpprincipes voor de slimme stad in de praktijk toe te passen en daarmee de stad van morgen vorm te geven. Dit zijn de ontwerpprincipes:

 1. We willen een duurzame en democratische stad (zoals bedoeld in Sustainable Development Goal 11).
 2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk.
 3. We ontwerpen flexibiliteit.
 4. En we ontwerpen betekenisvol.

Voor elk van deze ontwerpprincipes worden binnen deze City Deal ten minste drie tools ontwikkeld: 12 totaal.

Deelnemen aan het ontwerpkwaliteitsteam?
Om ervoor te zorgen dat deze ontwerpprincipes straks goed geborgd zijn in de tools, zijn de BNSP, de NVTL en de BNA gezamenlijk op zoek naar leden die zich willen verdiepen in het beter gebruik van data voor het vormgeven aan de betere duurzame stad. Die voor zichzelf en achterban van de drie beroepsorganisaties mee willen denken over de ontwikkeling van tools die belangrijk zijn in het kader van deze Smart City deal. Je neemt plaats in een ontwerpkwaliteitsteam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over de tooling die wordt ontwikkeld. Je denkt mee over de ruimtelijke weerslag en helpt de City Deal partners de ontwerpprincipes voor ogen te houden.

Deelnemen in de ontwikkeling van tools?
In de City Deal richten de deelnemende partijen zich op het aanpassen of nieuw opstellen van processen die gebruikt worden bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van regio’s, steden en dorpen. De samenwerkende partijen spannen zich in om ten minste 12 nieuwe tools te ontwikkelen die passen bij deze processen, om deze vervolgens te toetsen en te borgen. Iedere partij werkt mee aan de ontwikkeling van tenminste 2 tools. We zoeken hier bureaus of bureaumedewerkers die zich onbezoldigd in willen spannen in een werkgroep een tool uit te ontwikkelen ter hand te nemen. Het gaat met de tools nadrukkelijk om het nieuw ontwikkelen van een duurzamer en beter ontwerpproces.

Wat levert het op?
Je komt in contact met reële opgaven in de stad waar gemeenten, andere overheden en onderzoekers samen werken aan het organiseren van slim en verantwoord gebruik van data. Het staat ook vrij een eigen toepasbare tool te ontwerpen als aanvulling op de tools waar al aan gewerkt wordt. De functie is onbezoldigd.

 Wat vraagt het aan tijd?Het ontwerpkwaliteitsteam gaat op 1 januari 2021 van start en begeleidt de City Deal partners tot eind 2022. In deze periode komt het team elke 4 maanden samen voor een intervisie-sessie waarbij de diverse tools tegen het licht aan worden gehouden. Deelname aan de tools is afhankelijk van de tool teams.

Meedoen?
Wil jij als lid van de BNSP meedenken over de slimme stad van morgen? Voorop lopen in wat digitalisering betekent voor onze leefomgeving? Stuur dan voor 15 november 2020 een mail met een beknopte motivatie en je contactgegevens onder vermelding van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ naar secretariaat@bnsp.nl om je aan te melden.

Meer informatie over de City Deal, het proces en de doelen vind je op: Een slimme stad, zo doe je dat

Tools

 1. Meet de stad: hoe betrek je burgers daarbij en hoe koppel bestaande data om te vergelijken en vorm te geven aan de openbare ruimte?
 2. Hoe kan je smartcitytoepassingen in de openbare ruimte door (lokale) wet- en regelgeving reguleren?
 3. Hoe kunnen gemeenten op een verstandige manier omgaan met de verwerving en opslag van data uit de openbare ruimte
 4. Hoe kun je drukte in steden managen, zodat het coronavirus zich minder gemakkelijk kan verspreiden?
 5. Hoe betrek inwoners bij “meet-je-stad”-projecten en zorg je er voor dat informatie leidt tot gedragsverandering en hoe je dat kan laten aansluiten op het beleid van de gemeente?
 6. Hoe kunnen de uitkomsten van verschillende “meet-je-stad”-projecten met elkaar worden vergeleken?
 7. .Hoe ziet de nieuwe stad eruit? Wat is de vormgeving die hoort bij een ‘slimme stad’?
 8. Hoe kun je als vergunningaanvrager online checken of jouw aanvraag kans van slagen heeft? Wat hebben we nodig om op een goede, handige manier een niet bindend advies te kunnen geven?
 9. Hoe regel je flexibiliteit? Welke standaarden en afspraken heb je nodig om dat mogelijk te maken?
 10. Hoe kan je beter ontwerpen met data, welke data zijn voor een beter ontwerp beschikbaar en hoe kan je de juiste datacombinaties toepassen voor het blootleggen van ontwerpuitgangsounten en ontwerp keuzes?
 11. Hoe kan je gericht dat verzamelen die ten dienste staan aan een beter ontwerp , wat heb je nodig, wat is beschikbaar en hoe kan een ontwerper hier mee aan de slag en welke experts/expertise heeft hij hiervoor nodig?

Wat is een City Deal?
City Deals zijn voor het Ministerie van BZK het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Meer info op: https://agendastad.nl/city-deals/