Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OPROEP: BUREAUS GEZOCHT VOOR ‘GO WEST’ STEDENBOUWKUNDIGE EN PLANOLOGISCHE VERKENNINGEN IN CALIFORNIË

9 september 2020 BNSP

GESPREK BNSP MET PETER POST (NBSO)

Het BNSP bestuur heeft contact met Peter Post van het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Los Angeles. Hij is sinds begin dit jaar aangesteld om een onderdeel van het Nederlandse postennetwerk op te zetten en op te bouwen. NBSO ondersteunt Nederlandse ondernemers en sectoren en maakt connecties met hen. De bouw-, urban- en landscape architectuur en design sector in Californië biedt grote kansen voor Nederland. Steden willen duurzaam ontwikkelen, groeien en groen worden.

VOORSTEL NBSO
Peter Post stelt voor om geen eenmalige actie (handelsmissie) maar een langere termijn aanpak te faciliteren (denk aan 5 jaar) waarin met een brede groep van Nederlandse ontwerpbureaus (architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten) aan duurzame relaties wordt gebouwd met de markt in California. Hiervoor is een voldoende kritische massa nodig van bedrijven die hier serieus tijd en aandacht aan willen besteden. NBSO wil graag met goed georganiseerde branches optreden en kan daarvoor diensten verlenen. De inzet van breed georiënteerde teams is nodig om een compleet pakket van diensten te kunnen leveren. Deze aanpak komt vanuit het topsectoren beleid; in dit geval voor de creatieve industrie.

VRAAG AAN DE LEDEN
Wie van jullie heeft interesse om in ‘Go West’ zitting te nemen, samen met andere (multidisciplinaire) bureaus vanuit de verschillende brancheverenigingen (BNA, BNSP,BNI e.a.).

Bij interesse vragen we je om je belangstelling voor 15 september 2020  door te geven via secretariaat@bnsp.nl zodat we vervolgens contact kunnen opnemen met de geïnteresseerden.