Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Oproep aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Ruimte en Wonen Hare Excellentie Mevrouw K. Ollongren.

11 december 2017 BNSP

Oproep aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties, Ruimte en Wonen

Hare Excellentie Mevrouw K. Ollongren.

Betreft: Naar een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van NL

Namens ruim veertig vakgenoten, wordt door Prof. dr. ir. V.J. (Han) Meyer Hoogleraar Stedenbouwkunde, TU Delft, d.d. 7 december 2017 aandacht gevraagd voor de oproep die op 2 november jongstleden in het NRC is verschenen waarbij gepleit wordt voor meer regie en coördinatie van de diverse grote ruimtelijke opgaven waarvoor Nederland zich de komende jaren gesteld ziet.

De oproep is erop gericht om voorwaarden te creëren voor meer samenhang en synergie tussen de verschillende opgaven en daarvoor de benodigde structuur op Rijksniveau te ontwikkelen.

Download HIER de oproep aan hare Excellentie Mevrouw K. Ollogren.