Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Open Oproep Kennisregio aan Zee: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen

15 december 2022 BNSP netwerk

De Kennisregio aan Zee is met deze Open Oproep op zoek naar katalyserende, creatieve en innovatieve ideeën voor de ruimte voor de duurzame en leefbare economie van de toekomst vanuit de principes van brede welvaart. Dit zien we als een opmaat naar een nieuwe ruimtelijke beleidsagenda voor de komende decennia. Kennisregio aan Zee is de noemer waaronder Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer samenwerken aan belangrijke ruimtelijk-economische vraagstukken. Hoe ziet het (stedelijk) landschap van de economie van de toekomst in 2070 eruit en hoe realiseren we die? Dat is de uitdaging in deze Open Oproep. Zit jij vol ideeën en wil je bijdragen aan de agendering van het nieuwe gewenste strategisch beleid op de ruimte voor de brede welvaart en economie van de toekomst? Lees dan verder op kennisregioaanzee.nl en meld je aan voor deze prijsvraag!

Procedure 

De Open Oproep bestaat uit twee ronden. In ronde 1 wordt multidisciplinaire teams, bestaande uit minimaal één ontwerper, gevraagd een beknopte visie op het vraagstuk te geven in beeld en tekst. Er wordt in deze ronde nog niet om ontwerpen gevraagd. Maximaal drie van de meest veelbelovende inzendingen worden door de jury geselecteerd in ronde 2 hun voorstel verder uit te werken. Hier staat een vergoeding van €25.000,– per team tegenover. Het gaat om een uitwerking van de regionale identiteit en een ontwikkeling van een ruimtelijk concept. Er wordt een visie op het landschap van de brede welvaart en economie in 2070 verwacht en hoe dit in de tijd te bereiken is in een aantal strategische stappen. Vervolgens wordt een vertaling verwacht naar concrete gebieden die bijdragen aan een florerend economisch ecosysteem van de Kennisregio aan Zee. De Open Oproep zal worden afgesloten met een eindmanifestatie. Deze zal in onderling overleg nader vorm krijgen, waarbij wordt gedacht aan een expositie en één of meer kennissessies voor geïnteresseerden. De resultaten van de Open Oproep zullen ook gebundeld worden in een publicatie.

Voor meer informatie: website kennisregioaanzee.nl