Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Ontwerpkracht voor het NL van NU

21 maart 2017 BNSP

DCI-logo-

De BNSP is medeondertekenaar van de aanbevelingsbrief aan de informateur, opgesteld door Dutch Creative Industries. De regering wordt opgeroepen om de creatieve krachten die de beroepsbevolking met zich mee draagt om de knelpunten in zorg, groeiende maatschappelijke tweedeling, gebruik van duurzame energie, omgaan met krimp en groei, in te zetten. De Nederlandse Creatieve Industrie wil bijdragen en participeren aan het vormgeven van oplossingen voor deze vraagstukken.

Naar aanleiding van de oproep hopen de samenstellers en ondertekenaars van de brief de dialoog aan te kunnen gaan en een nauwe samenwerking te bewerkstelligen.

Lees hier de oproep aan de regering en neem kennis van de ondertekenaars.