Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Omgevingstournee BNSP Zutphen: Eerste sprekers zijn bekend!

11 augustus 2016 BNSP

De Omgevingstournee BNSP komt 22 september naar Zutphen

De Omgevingstournee BNSP is deze september in Zutphen. Het thema energietransitie staat centraal. Een goede rolverdeling is hierbij essentieel. We hebben diverse sprekers die met ons dit thema verder gaan uitdiepen.

Heb jij je al aangemeld? En gaat je collega ook mee? Het onderwerp rijkt verder dan de ruimtelijke ontwikkeling. Milieuaspecten zijn een wezenlijk onderdeel. Voor een brede scope en goede discussie zijn iedereen die met dit onderwerp te maken heeft van harte uitgenodigd.
Laten we eerst onze eerste twee sprekers aan je voorstellen:

De eerste sprekers zijn bekend!
Henk JanssenHenk Janssen

Henk Janssen is bestuurder van het Cleantech Center Oost Nederland (Stedendriehoek). Hij ondersteunt bij het Cleantech Center bedrijven, overheden en instellingen in een breed spectrum bij het realiseren van een circulaire economie. Hij gaat bij de bijeenkomst in op de rol van bedrijven bij energietransitie.

Marjan Postma

Marjan Postma is Beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij de gemeente Heerenveen. De gemeente Heerenveen is een voorstander van duurzame energie en wil sturing geven aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Onderdeel hiervan zijn kansen voor de zon. Zij spreekt bij de bijeenkomst over de regierol van overheden om kansen optimaal te benutten en ruimtelijke kwaliteit te monitoren.

De bijeenkomst is 22 september 2016 in Zutphen. Ben jij er ook bij? Aanmelden kan al!

Meer informatie en aanmelden