Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Omgevingstour BNSP

14 juli 2017 BNSP OmgevingsTours

_pilots_op_kaart

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft een consortium van BNSP-leden gewerkt aan het rapport Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen.

De BNSP heeft in 2016 mede naar aanleiding van de uitkomst van dit rapport De Omgevingstour georganiseerd en deze wordt in 2017 gecontinueerd. Thema’s, casussen, problematieken, uitdagingen en verbindingen die direct in verband staan met de nieuwe Omgevingswet vormen de inhoud van de verschillende locatiegerichte bijeenkomsten. Vakgenoten, overheden, ondernemingen vinden en inspireren elkaar in de thema’s van de omgevingsvisie die op locatie een belangrijke rol spelen en waarvan de uitkomsten als inspiratie kunnen dienen ook voor overige locaties met vergelijkbare vraagstellingen.

De eerstkomende bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven met het thema  Smart City | Wise City op donderdag 5 oktober 2017 en in Utrecht met het thema Gezonde Stad op donderdag 2 november (ov). Definitieve data, tijden en inschrijving voor de bijeenkomsten worden  via deze website bekend gemaakt. De inschrijving voor de OmgevingsTour Smart City | Wise City is reeds geopend.

 Download hier het Eindrapport Pilots omgevingsvisie dat mede als inspiratie heeft gediend voor de Omgevingstour van de BNSP.